unnamedWanneer men over liefde praat, dan begint het hart meteen harder te kloppen. Alleen het woord zelf al wekt fantasieën van passie op. De gevoelens trillen en het vlees geniet ervan.
Wie is in deze wereld in staat om de liefde te haten? Vermoedelijk kan hij alleen goed doen. Hij wekt illusies op. Droomt over fantasieën en voorspelt de toekomst.
De wereld heeft de liefde omarmd, ongeacht de vorm waarin hij komt.
Maar wat is liefde?
Er zijn twee manieren waarop dit gevoel zich uit:
de menselijke liefde en de Goddelijke liefde.
Menselijke liefde is onderworpen aan de grillen van de ziel. Het gaat gepaard met ongeduld, intolerantie, jaloezie, woede, trots, verraad, egoïsme, onbegrip, eigenbelang, kortom, het is verbonden met onrecht en zonde.
Het is liefde die misselijk maakt en “eindigt”.
Daarom profiteert hij van de zwakke mensen, die zich zonder vergeving hebben overgegeven aan hun passies.
Soms leidt hij zelfs tot de dood.
De Goddelijke liefde heeft niets te maken met gevoelens. Maar met het verstand.
Het is een waarde die net zo gerespecteerd wordt als de eer van het woord; de waarheid; de trouwheid die alle dingen verdraagt, alles gelooft, alles ondersteunt, maar nooit misselijk maakt of eindigt.
Dit gevoel dat van de Geest van God komt is getrouwd met Zijn Gerechtigheid.
Haar deugden zijn in harmonie met Zijn Woord.
In de praktijk is de liefde die misselijk maakt, vleselijk en egoïstisch en wordt hij gevormd in de hel.
Hij leidt altijd naar de dood.
En nog erger, de eeuwige dood.
Maar de ware liefde komt van God en is trouw tot in de dood.
Hij maakt niet misselijk, wordt niet moe, geeft niet op en faalt niet.
Dit is het soort liefde dat de Allerhoogste God heeft aangeboden aan de mensheid.
Hij geeft nooit op!
Al wordt Hij nog steeds wreed afgewezen, bespot, veracht en zelfs gehaat, desondanks, zijn Zijn handen altijd uitgestrekt om degenen te redden die gered willen worden.
Vraag: Hoe kan ik geliefd zijn en liefhebben met de liefde die van God komt?
Antwoord: Wanneer u de Geest van Liefde ontvangt, oftewel, de Geest van God.
Alleen Hij is in staat om u het inzicht te geven of de liefde die iemand u geeft, waar of vals is.
Daarom is het de moeite waard om ALLE KRACHTEN, AL HET VERSTAND, EN HET GEHELE HART EN LEVEN te investeren in de zoektocht naar de Heilige Geest tijdens de komende Vasten van Daniël, vanaf 29 januari 2015. Het zullen 21 dagen zijn van totale of gedeeltelijke (afhankelijk van de studie of het werk) onthouding van seculiere informatie, entertainment, sport, internet, winkelcentra, bioscoop, televisie, romans enz. Wij storten ons volledig op Gods Woord.
Alles van ons voor ALLES VAN GOD.
Bisschop Edir Macedo