Post Image

LOGO

Wat een verschil, he!

Wat is het verschil tussen een christen zonder de Heilige Geest en een ongelovige? Geen enkel! Want..

“…als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.” (Romeinen 8:9)
Wat is het verschil tussen een leugenachtige dienaar en een dienaar van satan? Geen enkel! Want Jezus zei tegen de hypocrieten:

“U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.” (Johannes 8:44)
Wat is het verschil tussen de persoon die zegt dat hij een christen is, de Bijbel goed kent, maar toch in de zonde leeft? Er is geen verschil! Want Jezus zei:

“Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.” (Johannes 8:34)
Wat is het verschil tussen degenen die van God zijn en degenen die het niet zijn? Alles! Want Jezus zegt:

“Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent.” (Johannes 8:47)
Jezus refereert niet alleen naar de mensen die alleen het Woord horen, maar naar degenen die het horen en gehoorzamen. Wat baat het om te horen en niet te praktiseren? Wat voor verschil maakt het? Geen enkel!

Wat is het verschil tussen wie zijn broer haat en een gewone moordenaar? Geen enkel! Want er staat geschreven:

“Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft.” (1 Johannes 3:15)

“Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft.” (1 Johannes 4:20)

Wat een verschil, hé, broeder!!!

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*