coragemGeloof is absolute zekerheid;
Het is verstandig;
Het is intelligent;
Het is de overtuiging dat God zal nakomen wat Hij heeft beloofd;
Het geloof komt niet uit het niets voort;
Het komt niet door middel van geluk, noch valt het uit de lucht net als regen;
Het komt door de actie van de Geest van God,
Voor degene die gehoor geven aan Zijn Woord,
En het praktiseren;
Het geloof troost de weduwe, wees of degene die rouwt niet;
In plaats daarvan verwijdert het de pijn en het verdriet;
Het stilt de honger niet van de hongerige,
Noch biedt het een huis aan de dakloze;
“Hij heft de geringe op uit het stof, Hij heft de arme omhoog uit het slijk, om hem te doen zitten bij edelen, en een erezetel te doen verwerven…” (1 Samuël 2:8).
Op dezelfde manier dat het geloof komt,
Zo komt de moed ook om het geloof in praktijk te zetten;
Geloof en moed wandelen hand in hand omdat zij uit de Heilige Geest voortkomen.
Geloof is geen emotie;
Het is geen gevoel;
Het is geen sensatie van welzijn.
GELOOF IS LEVEN!
“Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven” (Romeinen 1:17).
Bisschop Edir Macedo