Post Image

LOGO

Wat is leven door geloof?

De mensen die aan de wereld behoren zullen nooit de betekenis van leven door het geloof begrijpen.
Behalve wanneer de god van de wereld, die zijn verstand heeft verblind, wordt uitgeworpen.
De taal van het geloof is dwaasheid voor de wereld, omdat het de taal van God is.

Het leven door het geloof is dwaasheid voor de wereld, net zoals het leven van de wereld dwaasheid is voor degenen van het geloof. Het zijn twee werelden die, radicaal, het tegenovergestelde van elkaar zijn.

Iets dat sterk, maar dan ook heel sterk is, is dat zij die de wereld liefhebben als vijanden van God worden gezien.

“Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God” (Jakobus 4:4).

De liefhebbers van de wereld begrijpen alleen de taal van glorie, faam, succes, ijdelheid, seks, geld, macht, luxe, oftewel, materiële veroveringen. Ze verzorgen, behandelen en verafgoden materiaal. Hun focus is het vlees tot het uiterste tevredenstellen zolang zij leven.

Hoe kan deze persoon de taal van God of het geloof begrijpen?

De wijzen schenken daarentegen aandacht aan het Woord van de Allerhoogste. Zoals geschreven staat:

“Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen” (Hebreeën 10:37-38).

In tegenstelling tot de wereld, prioriteren zij die door het geloof leven de geest, zij voeden het met het Woord van God; zij bewaren de ziel van de zonde en verwaarlozen de materie niet.

Door het geloof leven is leven in gerechtigheid en leven voor de gerechtigheid van God. Leven volgens de discipline van Zijn Woord. En in alles, dagelijks leven in Afhankelijkheid van Hem.

Dit is Mijn rechtvaardige.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*