Post Image

LOGO

Wees niet bezorgd

Nee, nee en nee!
Bezorgdheden, bekommernissen en angsten zijn gevoelens die ontstaan door de twijfels.

Het ziet er niet naar uit, maar elk van hen houdt tegen, of tenminste, vertraagt elk persoonlijk project.

Dat is het!

De Heilige Geest is met mij, maar in mijn vijfenvijftig jaar van bekering kreeg ik nooit Zijn hulp toen ik bezorgdheid, bekommernis of angst heb gemanifesteerd.

De reactie van God hangt af van de actie van het geloof. Dat wil zeggen, het hangt af van de zekerheid dat Hij zal doen wat Hij beloofde dat Hij zou doen, volgens Zijn wil.

Het heeft geen zin om in sommige dingen een religieus persoon, liefdadig, trouw en vurig te zijn, als u niet in staat bent om de bezorgdheden, bekommernissen of de angst los te laten.

Want dit zijn duidelijke tekenen van twijfel. En wie twijfelt is gelijk aan de golven van de zee; hij zal nooit standvastig zijn.

Een geheim:

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;” (Filippenzen 4:6)

1 – Wees nergens bekommerd om iets, en ook niet om de Heilige Geest te ontvangen!
2 – Presenteer uw vraag aan God, hetzij door gebed of door smeekbede en,
3 – Wacht, wacht en geloof zonder uzelf en God te belasten om het antwoord.
4 – Nadat u deze deze drie stappen gegeven hebt, manifesteer dan uw geloof. Stel u zich voor dat u uzelf beantwoordt. Dank God, loof Zijn Naam, kortom, blijf gelukkig en blij alsof u de gebedsvraag al hebt ontvangen.

Als u uw deel doet, zal de Here Jezus de Zijne doen;
Als Hij het nu niet doet, zal Hij het zo doen;
Als Hij het niet zo doet, zal Hij het later doen;
Als Hij het later of vandaag niet doet, zal Hij het morgen doen;
Als Hij het morgen niet doet, zal Hij het overmorgen doen…

Blijf vertrouwen dat het zal gebeuren.

Ondertussen zullen de bekommernissen, bezorgdheden en angsten verdwijnen.

U hebt geen idee hoe snel uw droom zal uitkomen!

Heb een leven dat gerealiseerd is, in de Naam van de Here Jezus Christus!

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

One Response to Wees niet bezorgd

  1. Jennig12 de Junho de 2019

    Dat is het de reactie van God hangt af van mijn actie in geloof.
    Ik moet altijd vertrouwen .
    Het is makkelijk om te zeggen ik ben niet bezorgd maar door situaties in mijn leven , die mij wilt brengen naar die bezorgdheid door naar de situaties te kijken en mij te laten afleiden van Gods beloftes.
    Om de mens de dingen wilt op zijn tijd maar ik moet dachten op Gods zijn tijd .

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*