Post Image

LOGO

Welke is uw kerk?

Het Koninkrijk van God is gemaakt uit orde en discipline. Zoals het lichaam van de Heer wordt de Kerk (Het Koninkrijk van God op Aarde), gevormd door degenen die uit de Heilige Geest geboren zijn. Ze zitten overvol in verschillende evangelische denominaties.

Dit perfecte lichaam functioneert op een harmonieuze en nauwkeurige manier volgens het Hoofd. Er bestaat in hem geen gebrek aan discipline. Er bestaat geen rebellie, weerspannigheid, belediging en dergelijke. Integendeel, elk lid werkt in afstemming met de ander in onderwerping en liefde.

Allen werken voor één doel: de ontwikkeling van het Koninkrijk van God in de wereld.

Door te zeggen dat de poorten van de hel Zijn kerk niet zouden overweldigen, verwees de Heer naar de Geestelijke Kerk.

Het is totaal verschillend van de institutionele kerk (confessionele kerk).

Terwijl het Geestelijke het Hoofd dient – Heer Jezus Christus – werkt het institutionele voor zichzelf.

Er zijn veel belangenconflicten tussen leden van institutionele kerken. Iedereen trekt de steenkool naar zijn eigen sardine. En het vlees regeert vrijelijk.

Tweedracht, spanningen, groeperingen, smaad, laster en leugens maken deel uit van het trieste beeld van de verschillende gemeenschappen die christelijk worden genoemd. En dit gebeurt alleen maar omdat hun leden nooit opnieuw geboren zijn. Ze werden niet opnieuw geboren omdat ze niet zijn gestorven voor de wereld…

“…indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort” (Johannes 12:24).

Het ergste is dat deze mensen die uit het vlees geboren zijn, de ingang van degenen die het Koninkrijk van God (Geestelijke Kerk) in willen gaan, moeilijk maken.

Ze gebruiken de Bijbel en de Naam van Jezus op hun gemak…

Alle zorg voor hun groei is op zijn minst een verplichting in de verdediging van de eeuwige Redding.

Dat de Here Jezus jullie zegent!

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*