Post Image

LOGO

Wie zijn wij tegenover God?

Er is geen kans om de Wil van God te doen zonder het offer van de eigen wil.

Hoe kunt u de Here en uzelf dienen of uzelf en de Here dienen?

“Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.” (Matteus 6:24)

Deze teksten staan geen twijfel toe over de positie van wie werkelijk een dienaar is of God wil dienen.

…want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten…

Het betekent dat ofwel de dienaar God liefheeft en zich met al zijn kracht en zijn gehele verstand en hart aan Hem toewijdt, en automatisch en in dezelfde omgekeerde verhouding, hij zichzelf, de wereld en de Mammon haat OF zo’n dienaar haat de Here Jezus Christus, heeft zichzelf lief, wijdt zichzelf en de mammon toe.

Juist vanwege het conflict over wie wij moeten dienen, is het zo dat het offer noodzakelijk is. Wie voor God offert, dient God en veracht zichzelf en de duivel. Kortom, geen enkele dienaar kan neutraal zijn tussen het dienen van de ene of de andere heer. All een het offer heeft de macht om te bepalen wie God of Mammon dient.

Iedereen kan zichzelf een dienaar van God noemen en zelfs zijn positie tegenover de mensen verdedigen, maar het is zijn offer (dienst) dat zal getuigen voor God wie hij dient.

Een lid van de kerk van de Here die een ondernemer, een werknemer is of zijn beroep uitoefent als een advocaat, arts, leraar of enige andere activiteit, op voorwaarde dat hij een dienaar van God is, voordat hij zichzelf als een “lid van het christelijke kerkgenootschap“ beschouwt ,in feite, behoort hij tot het Lichaam van de Kerk van de Here Jezus Christus. En als een lid van dit Lichaam, heeft hij eerst zijn hele leven en dienst aan het Hoofd van dit Lichaam te danken.

Dus, uw gehele leven prioriteert het voordeel van het hele lichaam (Kerk of Koninkrijk van God). Meer dan de familie, beroep, dromen en persoonlijke doelen, tenslotte, alles, alles moet gefocust zijn op de nuttigheid en glorie van het Hoofd van het Lichaam. Daarom bevestigt de Heilige Geest;

“Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.” (1 Korinthe 10:31)

Als de autoverkoper zich, bijvoorbeeld, volledig focust om geld te verdienen voor zichzelf en voor het comfort van zijn familie, is hij verplichtingen verschuldigd aan zijn werkgever, aan zijn familie, aan zichzelf en ten slotte aan zijn religieus kerkgenootschap. Maar als hij echt en waarlijk Gods dienaar is, moet hij eerst de Heer van zijn ziel dienen. Dit wilt zeggen dat hij niet alleen de tienden aan God teruggeeft, maar dat hij zelf de tiende is van de Here in zijn huis, in zijn werk en in zijn kerk.

“Zo zegt de HEERE: Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. Israël was heilig voor de HEERE, de eersteling van Zijn opbrengst…” (Jeremia 2:2-3)

Overpeins over uw conditie tegenover de Almachtige.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*