santaceia
Het geestelijk leven van een mens is in feite het fundament van alles wat hem vormt…
Voelt u een innerlijke leegte? Een onbeheersbare kwelling? Druk? Bezorgdheid? Zo’n grote vervreemding dat u zich alleen voelt van alles en iedereen, zelfs van God? Dat komt omdat uw geestelijk leven duidelijk een investering van u nodig heeft. Maar wat zou nou de beste aanpak zijn? Om zich 100% toe te wijden aan uw geestelijk leven.
Het offer van Jezus was het hoogtepunt van Zijn missie om de mensheid te redden. Het Heilig Avondmaal representeert de handeling die Hij ondernam. De Here Jezus gaf in feite Zijn Lichaam en Zijn Bloed voor de mensheid en door middel van deze daad zijn wij in staat om niet alleen Zijn daad te herinneren, maar ook de openbaring van Zijn Geest direct tot onze geest te ontvangen.
Het Nieuwe Testament verhaalt dat Jezus het brood in Zijn handen nam, God dankte en tegen Zijn discipelen zei: “Neemt, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, en gaf hun die en zij dronken allen daaruit. En Hij zeide tot hen: Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt (Marcus 14:22-24).
U zult de gelegenheid hebben om uw geestelijk leven te vernieuwen door deel te nemen aan het Heilig Avondmaal!
Mis deze gelegenheid niet om uw geestelijk leven op te wekken vanuit de wortel, oftewel, van binnen naar buiten.

Zondag 26 Oktober om 10u
Fruitweg 4 – Den Haag
en in alle UKGR Centra in Nederland 
(klik hier voor meer adressen)