Post Image

LOGO

Zoon van Abraham, neef of…

Zoon van Abraham, neef of de zoon van de bijvrouw?

“Abraham gaf alles wat hij had aan Izak, maar aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Hij stuurde hen, toen hij nog leefde, bij zijn zoon Izak vandaan in oostelijke richting, naar het Oosterland.” (Genesis 25:5-6)
Het kind van Abraham zegt altijd ja tegen de berg. De neef zegt altijd nee.

Het kind van Abraham volgt de begeleiding die van boven komt en is bereid om te gehoorzamen, de neef volgt de begeleiding van het hart.

Het kind van Abraham leeft door het geloof, de neef leeft door de omstandigheden.

Het kind van Abraham verovert en vestigt zich, de neef kan zelfs overwinnen, maar uiteindelijk verliest hij alles, inclusief zijn familie.

Het kind van Abraham leeft in de Schaduw van de Allerhoogste, de neef leeft in de schaduw van anderen.

Het kind van Abraham overwint, zelfs in de woestijn. De neef faalt, zelfs op de beste plaats.

Het kind van Abraham offert zijn eigen dromen op voor de dromen van God, de neef laat zijn dromen, die uiteindelijk in nachtmerries veranderen, niet los

Niemand is zo onverschrokken dat hij hem wakker maakt; wie is dan degene die staande kan blijven voor Mijn aangezicht? Wie treedt Mij tegemoet, zodat Ik het hem zou vergelden? Wat onder heel de hemel is, is van Mij. (Job 41:1-2)
Abraham wekte God op en Hij gaf hem alles wat onder de hemel was, en uiteindelijk, gaf Hij hem de hemel zelf, terwijl Lot verloor wat hij had overwonnen, inclusief zijn familie.

De natie van de kinderen van Abraham is ontelbaar zoals de sterren van de hemel, terwijl de nakomelingen van de neef Lot slechts twee volkeren zijn, de Ammonieten en de Moabieten, geboren uit gepleegde incest door zijn eigen dochters.

De kinderen van de bijvrouwen ontvangen zelfs geschenken (sommige bereikte zegeningen) die tijdelijke vreugde brengen. Ze zijn echter gescheiden van wat God heeft beloofd aan de kinderen van Abraham: DE ZEGEN ZELF TE ZIJN!

Dit komt omdat de zonen van de bijvrouwen niet bereid zijn om te offeren en zodoende kunnen ze de erfenis niet in bezit nemen.

De kinderen van Abraham trekken het offer niet in twijfel, want het is natuurlijk.

“Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.” (Galaten 3:7)
In het kort:

De kinderen van Abraham zeggen JA.

De neven zeggen NEE.

De zonen van de bijvrouwen worden niet geroepen, omdat ze tevreden worden met de kruimels van deze wereld.

Wie bent u?

EEN ZOON VAN ABRAHAM, DE NEEF OF DE ZOON VAN ZIJN BIJVROUW?

Met dank aan: Bisschop Clodomir Santos

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*