VAN 17 DECEMBER 2012 TOT 6 JANUARI 2013
Dit is de gelegenheid voor degenen die willen offeren en voor degenen die door zullen gaan met offeren tot de laatste dag van 2012:
“Toen Gideon aan de Jordaan gekomen was, stak hij over met zijn driehonderd mannen, die ondanks hun vermoeidheid de vervolging voortzetten” (Richteren 8:4) NBG ’51.
Gideon stopte niet om de vijanden te achtervolgen, omdat hij wist dat de overwinning over de honderdtwintigduizend soldaten niet compleet was. Er waren nog 15.002 mannen over. Velen zouden kunnen zeggen: “Maar waarom zou hij deze mannen vervolgen als ze al angstig op de vlucht waren geslagen?”
Dit is wat er met velen gebeurt. Omdat zij tevreden zijn met het feit dat zij iets hebben bereikt, laten ze toe dat bepaalde gebieden van hun leven afgebroken blijven. Zij zijn onwetend van het feit dat juist hetgeen dat niet werd overwonnen, terugkeert met meer kracht (volgens de Here Jezus 8 keer zo sterk) om de persoon compleet te vernietigen.
Onder die 15.002 mannen zaten ook de twee koningen (Zeba, die de persoon tot een nietswaardige maakt… en Salmunna die de mensen werelds maakt…) die bevel voerden over alle vijanden van Gideon (van God en Zijn volk). Daarom konden zij niet stoppen met hun te achtervolgen, dus nu ging hij door tot het einde, omdat hij het zat was van het lijden, de vernedering en de pijn, maar hij was het niet zat om te strijden. En u? Bent u het zat om te strijden of om te lijden? Als u het zat bent om te lijden, dan zult u offeren tot het einde van het jaar, want nu u uw gebedsvraag op het Altaar hebt geplaatst om gebracht te worden naar het Heilige Land, dient u doir te gaan met offeren, tot de laatste dag van het jaar;
Vasten voor de Tocht van het Einde en Begin van een Gelukkig Jaar!
Ik wil allen, die fysiek in staat en bereid zijn, uitnodigen om samen met mij “De Vasten van de Voorspoedige Tocht” te doen. We zullen op maandag 17 december beginnen, tot zondag 6 Januari. Het zullen 21 Dagen van Vasten zijn voor het Einde en het Begin van een Gelukkig Jaar. We zullen dagelijks 3 uur of meer vasten, gehoorzamend aan de volgende Bijbelverzen:
“Toen riep ik daar, bij de rivier Ahawa, een vasten uit om ons te verootmoedigen voor onze God, en van Hem een voorspoedige tocht af te smeken voor ons, onze kinderen en al onze have. Want ik had mij geschaamd van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te beschermen tegen vijanden onderweg; wij hadden namelijk tot de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede over allen die Hem zoeken, maar zijn macht en zijn toorn zijn tegen allen die Hem verlaten. Dus vastten wij en smeekten onze God hierover, en Hij liet Zich door ons verbidden” (Ezra 8:21-23) NBG ’51.