Mislukking… Tot nu toe bent u een weerspiegeling geweest van uw voorouders en daarom denkt u dat er geen ontsnappen is aan uw “lot”. Vrees niet, omdat het leven altijd twee mogelijke uitgangen biedt…
Ongelukkig, verslagen, nutteloos, ziek, verraden, werkloos, een vernietigde familie, gaat er niets maar dan ook helemaal niets goed in uw leven? U denkt “het is beter om een einde aan alles te maken”. U heeft dat al zo vaak gepland, maar bent nooit in staat geweest om het daadwerkelijk te doen.
Uw belediging is zo groot dat van een brug springen, pillen innemen of een wapen (dat u al zo vaak op uw hoofd heeft gericht) nemen en u zelf neerschieten, zou een opluchting zijn voor uw miserabele bestaan…
Er was een koning genaamd Hizkia die een veel grotere belediging onderging en toch legde hij zich er niet bij neer. Integendeel, hij keerde zich naar de Enige die hem een oplossing kon bieden! Met de beledigingsbrief die hij had gekregen van zijn vijand, waarin zijn vernietiging werd voorspeld, ging Hizkia naar het Huis van de Heer en uitte zijn eigen brief waardoor hij het einde van de belediging vaststelde en de triomf van de eer in zijn leven.
“Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des HEREN, spreidde hem uit voor het aangezicht des HEREN, en bad voor het aangezicht des HEREN en zeide: HERE, God van Israël, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, HERE, uw oor en hoor; open, HERE, uw ogen en zie; hoor de boodschap, die Sanherib heeft gezonden om de levende God te honen.
Nu dan, HERE, onze God, verlos ons uit zijn macht; dan zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat Gij, HERE, alleen God zijt.” (2 Koningen 19:14-16,19 NBG 51)
De triomf van de Eer
In God geloven en uw situatie niet accepteren zijn het begin van de transformatie van de belediging naar eer, maar dit alleen is niet genoeg. Het is noodzakelijk dat u een onverschrokken volharding blijft behouden totdat u uw doel hebt veroverd!
Daarom zijn duizenden mensen sinds 25 september tot 9 oktober, elke zondag om 10u voor de Enige God aan het komen, Die in staat is om deze transformatie te realiseren in hun levenswijze.
Het is waar dat de ziekte een deel uitmaakt van uw familiegeschiedenis, net zoals de huwelijken die eindigen in echtscheidingen, of mislukkingen op school en in uw financiële leven.
Echter, vanaf nu, zal er in plaats van ziekte, gezondheid ontstaan; in plaats van een vernietigde familie, een herenigde familie en in plaats van ellende, economische stabiliteit.
Deze belediging die u heeft ontvangen is, in feite, niet op u maar op God gericht, want u heeft in de Heer geloofd en al uw vertrouwen op Hem geplaatst.
Zelfs als uw voorouders een ellendig en tragisch eind hebben gehad, heb ik de zekerheid dat dat van u anders zal zijn!
Dit het resultaat voor de belediging van Hizkia en dat dat van u ook hetzelfde zal zijn:
“In die nacht ging de Engel des HEREN uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken.” (2 Koningen 19:35 NBG 51)
Zondag om 10u, verander uw belediging in EER!

2011-09-28T15:25:50+00:00

Heeft dit artikel je geholpen? Dus deel het!

Mislukking… Tot nu toe bent u een weerspiegeling geweest van uw voorouders en daarom denkt u dat er geen ontsnappen is aan uw “lot”. Vrees niet, omdat het leven altijd twee mogelijke uitgangen biedt…
Ongelukkig, verslagen, nutteloos, ziek, verraden, werkloos, een vernietigde familie, gaat er niets maar dan ook helemaal niets goed in uw leven? U denkt “het is beter om een einde aan alles te maken”. U heeft dat al zo vaak gepland, maar bent nooit in staat geweest om het daadwerkelijk te doen.
Uw belediging is zo groot dat van een brug springen, pillen innemen of een wapen (dat u al zo vaak op uw hoofd heeft gericht) nemen en u zelf neerschieten, zou een opluchting zijn voor uw miserabele bestaan…
Er was een koning genaamd Hizkia die een veel grotere belediging onderging en toch legde hij zich er niet bij neer. Integendeel, hij keerde zich naar de Enige die hem een oplossing kon bieden! Met de beledigingsbrief die hij had gekregen van zijn vijand, waarin zijn vernietiging werd voorspeld, ging Hizkia naar het Huis van de Heer en uitte zijn eigen brief waardoor hij het einde van de belediging vaststelde en de triomf van de eer in zijn leven.
“Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des HEREN, spreidde hem uit voor het aangezicht des HEREN, en bad voor het aangezicht des HEREN en zeide: HERE, God van Israël, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, HERE, uw oor en hoor; open, HERE, uw ogen en zie; hoor de boodschap, die Sanherib heeft gezonden om de levende God te honen.
Nu dan, HERE, onze God, verlos ons uit zijn macht; dan zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat Gij, HERE, alleen God zijt.” (2 Koningen 19:14-16,19 NBG 51)
De triomf van de Eer
In God geloven en uw situatie niet accepteren zijn het begin van de transformatie van de belediging naar eer, maar dit alleen is niet genoeg. Het is noodzakelijk dat u een onverschrokken volharding blijft behouden totdat u uw doel hebt veroverd!
Daarom zijn duizenden mensen sinds 25 september tot 9 oktober, elke zondag om 10u voor de Enige God aan het komen, Die in staat is om deze transformatie te realiseren in hun levenswijze.
Het is waar dat de ziekte een deel uitmaakt van uw familiegeschiedenis, net zoals de huwelijken die eindigen in echtscheidingen, of mislukkingen op school en in uw financiële leven.
Echter, vanaf nu, zal er in plaats van ziekte, gezondheid ontstaan; in plaats van een vernietigde familie, een herenigde familie en in plaats van ellende, economische stabiliteit.
Deze belediging die u heeft ontvangen is, in feite, niet op u maar op God gericht, want u heeft in de Heer geloofd en al uw vertrouwen op Hem geplaatst.
Zelfs als uw voorouders een ellendig en tragisch eind hebben gehad, heb ik de zekerheid dat dat van u anders zal zijn!
Dit het resultaat voor de belediging van Hizkia en dat dat van u ook hetzelfde zal zijn:
“In die nacht ging de Engel des HEREN uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken.” (2 Koningen 19:35 NBG 51)
Zondag om 10u, verander uw belediging in EER!

2011-09-28T15:25:50+00:00

Heeft dit artikel je geholpen? Dus deel het!

Deze site maakt gebruik van cookies. Door de site te bekijken, stemt u in met het gebruik ervan. Accepteren
× Hoe kan ik u helpen?