Gedurende deze dagen heb ik iets zeer sterks gesproken, dat de mensen deed begrijpen waarom ze geen succes hebben bereikt in de Campagne van Israël, en in andere gebieden van hun levens.
Bijna gedoopt met de Heilige Geest, bijna getrouwd, bijna succesvol, bijna genezen, bijna bevrijd van de geestelijke problemen, enz.
Waarom zijn ze BIJNA daar?
Omdat hun offer ook BIJNA daar is.
De rijke jongeling was BIJNA daar, maar één ding ontbrak hem nog.
Mozes en het volk van Israël waren bijna het beloofde land ingetrokken, maar er ontbrak hun nog één ding.
Ananias en Saffira maakten bijna deel uit van die grote eerste kerk, maar het andere deel van hun offer ontbrak.
Bij hun allen ontbrak er nog iets.
Aan de andere kant zijn er degenen die BIJNA verloren gingen en door middel van een perfect offer bij de overwinning aankwamen.
Abraham en Sara waren bijna aan het einde van hun leven zonder een zoon te hebben, maar ze kwamen daar.
Gideon en het volk waren bijna aan het einde van hun krachten, maar door zijn toedoen en die van de 300 kwamen ze daar.
Zacheüs was bijna verdoemd tot de hel, omdat hij een dief was. Maar door middel van zijn offer, kwam er behoudenis voor hem en zijn huis.
En de lijst gaat door.
In deze Campagne van Israël zullen de mensen het woord BIJNA verwijderen van hun offer en als een gevolg hiervan zullen ze ook het woord BIJNA verwijderen van het wonder dat ze willen bereiken.
Bp. Celso Junior