In het Woord van God staat geschreven: “Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen” (Exodus 23:25) NBG ’51.
Gebaseerd op dit woord zal er op aanstaande zondag 20 mei om 10u een speciale zegen worden uitgesproken voor het brood dat de mensen zullen brengen naar de kerk. Het doel is dat niet alleen de ziekte verwijderd dient te worden, maar ook allerlei negativiteit uit uw familie.
Breng uw brood met u mee, zodat de pastor in de dichtstbijzijnde UKGR Centrum bij u in de buurt ervoor kan bidden en u en uw familie samen van Gods zegen kunnen genieten.
Klik hier voor de adressen.