Het Koninkrijk van God is voor Degene die Offert
Misschien vraagt de lezer zich af waarom er zo aangedrongen wordt op het onderwerp van offer. Het zou gemakkelijker zijn als we niet over het offer spraken. We zouden niet onderworpen worden aan kritiek, de boodschappen zouden lichter zijn en we zouden iedereen behagen en tegelijkertijd niemand prikken.
Echter, omdat we niet werken volgens de regels van deze wereld, geen verkopers van het Woord zijn, geen verkopers van boeken zijn, niet concurreren met de politici en al helemaal niet bezorgd zijn om religieuze leden te verenigen, kiezen we ervoor om de inspiratie van de Heilige Geest te gehoorzamen en de waarheid die bevrijdt te verkondigen.
Wie gelooft, gaat. Wie niet gelooft, blijft achter net als de dwaze maagden.
Het feit is: als de zonde niet in één keer doodt, dan vervolgt hij de zondaar tot de dood.
Veel mensen, of ze nu christenen zijn of niet, zijn aan het zuchten en weten niet wat ze moeten doen om zich daarvan te bevrijden.
De geest van zonde heeft bezit genomen van de mensheid en hen geleid richting de chaos.
Ondanks het feit dat velen het Evangelie kennen, heeft alsnog alleen maar een kleine minderheid de moed gehad om het in praktijk te zetten en in de schuilplaats van God te wonen.
Maar de meerderheid kiest liever om de boodschappen over een ‘makkelijke behoudenis’ te horen en dus het offeren van het vlees te vermijden.
Ondertussen, hebben de bedrieglijke geesten en de antichristenen vrij kunnen handelen, zodat ze zelfs het volk dat in God geloofde, op een meedogenloze manier hebben doen lijden.
Deze laatste dagen, zijn niet anders geweest dan de dagen van Johannes de Doper. In die tijd, predikte hij niet alleen over berouw tonen, maar leidde hij de oprechte Joden ook om hun zondes te belijden en ze te verlaten (zie Matteüs 3:1-10).
Nu, op dit moment, zou dit niet de wil van God zijn voor uw leven? Wat baat het u om hulp bij God te zoeken in de kerk, terwijl u daarbuiten doorgaat met overspel plegen, hoererij, stelen, liegen enz.
Wie denkt u dat u voor de gek houdt?
Wat denkt u dat u zult winnen?
Tot wanneer zult u deze geest van zonde in u blijven onderhouden?
De zonde is een geest. Wie ja tegen de zonde zegt, zegt ja tegen zijn geest.
Hoe te ontsnappen van deze gevangenis?
Door uw vlees te offeren tot het punt dat het sterft van de honger.
Duidelijk!
Als u uw vlees offert, waar zal de geest van zonde dan verblijven?
Als u dringend een antwoord van God wilt, offer dan dringend aan Hem. Echter, als u niet bereid bent om het leven van hoererij, overspel, leugens, diefstal, corruptie en alles wat de duivel behaagt, op te geven, hoe zal de Geest van God dan in uw leven kunnen opereren?
Bisschop Edir Macedo