Jezus Ging Tegen de Ziel in
Er zijn sommigen die de erkenning van anderen zoeken om hun ego te masseren;
Er zijn sommigen die van de glamour van deze wereld leven om hun ziel te bevredigen;
Er zijn sommigen die hun hele leven offeren om een persoonlijk doel te bereiken;
Er zijn sommigen die zelfs sterven voor de glorie die deze wereld aanbiedt.
Maar alle glorie die beschikbaar is van de wereld komt van beneden en eindigt wanneer de persoon sterft.
Echter, de glorie die van Boven – de Heilige Plaats – komt is eeuwig. Hij komt direct van de Bron van Glorie en eindigt nooit.
Jezus werd verheerlijkt door de Vader na de doop in het water en met de Heilige Geest. Op die dag, hoorde men een stem uit de hemelen die zei:
“Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb” (Matteüs 3:17) NBG ’51.
De komst van de Heilige Geest bevestigt deze stem in het binnenste van degenen die met de Geest verzegeld zijn.
Het heeft niets te maken met gevoelens of emoties, maar met zekerheid. Bij een andere gelegenheid, met een zeer bedroefde zielbad Jezus niet om hulp en al helemaal niet voor bevrijding van die momenten.
In plaats daarvan confronteerde Hij het gevoel (bedroefdheid) van de ziel met het verstand, als een les: “En wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen” (Johannes 12:27-28) NBG ’51.
Vervolgens schoof Hij de emoties van de ziel aan de kant toen Hij zei:
“Vader, verheerlijk uw naam!” 
Met andere woorden: Vader, Ik offer de grillen van mijn ziel op zodat Uw wil kan geschieden.
Onmiddellijk, “kwam een stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken!” (Johannes 12:28) NBG ’51.
De menigte die daar aanwezig was en die de stem had gehoord, “zeide, dat er een donderslag geweest was; anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.”
Boven alles was het meest belangrijke dat God-de Vader God-de Zoon verheerlijkte in het bijzijn van veel getuigen.
De aanwezigheid van de Heilige Geest maakt het mogelijk om de verlangens van de ziel te opofferen, zodat de wil van God gedaan kan worden. En wanneer dat wordt gedaan, dan wordt de glorie van de Eeuwige Vader gemanifesteerd in het leven van Zijn kinderen voor alle eeuwigheid.
Denk hierover na.
God zegene u meer en meer,
Bisschop Edir Macedo