Nieuw Jaar, Nieuw Leven?
Dit is de hoop van allen. Inclusief zij die in Jezus geloven.
Maar zou het gevoel van hoop genoeg zijn om een nieuw leven te verkrijgen in het nieuwe jaar?
Om deze vraag te beantwoorden, is het genoeg om naar het verleden te kijken. Er zijn rond deze tijd van het jaar dezelfde verwachtingen, zoals in de voorgaande jaren. Dezelfde hoop. En wat is er gebeurd? Niets. Voor de meerderheid werd het zelfs erger.
Maar waarom?
Omdat een nieuw leven niet afhankelijk is van gevoelens, maar van geloof in actie. Hoe dan?
Laten we terugkeren naar de Bijbelse tijden.
God riep Abraham om een natie apart van alle andere heidense volkeren op te richten. Israël, kleinzoon van Abraham, vermenigvuldigde zich in Egypte en werd een groot volk. De Heer bevrijdde hen van de Egyptische slavernij en maakte van hem een grote en machtige natie.
Maar, vanwege zijn rebellie, keerde Israël terug naar de geestelijke staat van Jakob. Israël keerde terug naar de staat van een slaaf in een vreemd land.
De geschiedenis herhaalt zich weer. Wanneer het volk zich in een goede geestelijke staat bevindt, dan is er vrede, gezondheid en voorspoed. Maar wanneer ze op een slechte voet staan met God, dan doet de duivel wat hij maar wil in hun leven.
Ongeveer één eeuw ging voorbij sinds hun terugkeer naar Palestina. Desondanks, was Jakob, in de dagen van de profeet Maleachi, geestelijk gesproken verdwaald. Zijn priesters leefden in de corruptie en, als gevolg, deed het volk dat ook.
Oneerlijkheid, ontrouwheid, gemengde huwelijken, echtscheidingen, afgoderij, hekserij, overspel, valse eden, diefstal, kortom, allerlei soorten onrechtvaardigheden werden gepraktiseerd.
En toen ze Hem aanriepen, antwoordde de Heer: “Ik heb jullie niet vernietigd, omdat Ik, de Heer, niet veranderd ben. Jullie zijn afgeweken van Mijn Wet…
Maar als jullie je weer terugkeren naar Mij toe, dan zal ik Mij weer naar jullie toe keren. En jullie vragen: Hoe kunnen wij naar U toe keren?
Toen gaf de Heer het recept voor een nieuw leven in het nieuwe jaar: Herstel de trouwheid in de tiendes en offerandes (zie Maleachi 3:6-12).
Duidelijk!
Geen enkel huwelijk kan hersteld worden zonder het principe van echtelijke trouwheid. En hetzelfde geldt wat betreft de herstelling van het verbond met God.
Begin dit nieuwe jaar met trouw te zijn aan God en Zijn trouwheid aan u te testen.
Bevestig zelf of Zijn Woord waar is of niet!
Tiendes representeren trouwheid. Ze zijn een teken van een partnerschap met God.
Wanneer wij trouw aan Hem zijn, dan is Hij verplicht om te reageren. Daarom belooft Hij om de vervloeker te bestraffen.
Wie een nieuw leven wil hebben, dient te beginnen met trouw aan God te zijn in zijn tiendes. Zo niet, dan zal hij blijven hopen tot de dood.
Er is een gezegde die zegt: degene die het kan commandeert; degene die wijs is, gehoorzaamt.
Denk hierover na!
Bisschop Edir Macedo