Werken van het Vlees:
Hoererij – het verlangen van de ziel om het fysieke lichaam te bevredigen;
Onreinheid – de opstand van de ziel tegen hetgeen puur en rechtvaardig is;
Losbandigheid – opwinding van de ziel naar sensualiteit; neiging naar het plezier van seks zonder verantwoordelijkheden;
Afgoderij – ontzag van de ziel voor mensen, geld, dingen of afbeeldingen. Elke aanbidding of beschouwing waarbij de Here God niet op de eerste plaats wordt gezet;
Toverij – heeft te maken met het praktiseren van rituelen met betrekking tot bijgeloof, offerandes, opdrachten, het offeren van voedsel, drinken, dieren en zelfs mensen aan de geestelijke gidsen of entiteiten. Viering of herdenking van heilige dagen;
Veten – harde gevoelens van vijandigheid, haat, afkeer of walging;
Twist – discussies, eindeloze strijden, conflicten, ruzies;
Afgunst – onzekerheid dat veroorzaakt wordt door een wantrouwen of angst voor de rivaliteit in de liefde of in een ander aspect, gevoel van zwakte;
Nijd – walging, woede of verdriet vanwege het succes of blijdschap van een ander, hebzucht voor de goede dingen die een ander heeft;
Uitbarstingen van toorn – razernij, woede tegen iemand, verontwaardigheid, verlangen naar wraak;
Zelfzucht – verdeeldheid, disharmonie, discussies, strijden, gevechten;
Tweedracht – de actie van het niet eens zijn, onenigheid, verdeeldheid;
Partijschappen – rivaliteit tussen religieuze leden, concurrentiestrijd, groepen enz.;
Dronkenschap – overmatig drinken, dronken worden, verslaving voor drinken;
Brasserijen – de handeling van het overmatig eten, hebzuchtig, de grens van de opname van de maag overschrijden enz.
“…en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven” (Galaten 5:19-21) NBG ’51.
De Vrucht van de Heilige Geest
“…de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”
(Galaten 5:22) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo