(ik maakte deze foto in november van dit jaar toen wij Berg Sinai beklommen)


Van vlees naar Geest
Vanwege de overgevoelige aard van de mens wat betreft de emoties, is het moeilijk om de verlangens van het vlees te verloochenen.
Het conflict tussen geest en vlees heeft veel levens geëist. En wat nog erger is, levens die verloren zijn tot in eeuwigheid.
Hoeveel liefdesrelaties zijn geëindigd in de dood? Hoeveel zelfmoordgevallen? Hoeveel slachtoffers? En waarom?
Simpelweg omdat gevoelige mensen toegeven aan de grillen van hun gevoelens. Ze worden gijzelaars van de stem van hun immens slechte en bedrieglijke hart. Zijn grip is zo sterk dat ze niet eens stoppen om voor een moment te redeneren.
Ze denken dat hun momenten van diepe smart nooit zullen eindigen. Ze denken dat het einde van een “liefdesrelatie” het einde betekent van hun levens.
Maar omdat de tijd de leraar is van de rede, zullen ze zich met de tijd realiseren hoe dwaas ze waren; ze waren verontrust en hebben kostbaar tijd verloren.
Terwijl zij verdronken in hun tranen, kon de duivel niet stoppen met lachen…
Daarom is er de behoefte om de aard van Adam te transformeren naar Gods aard, van een levende ziel naar een levengevende geest, van emotie naar verstand, van geboren uit het vlees naar geboren uit de Geest.
Op deze manier zullen christenen niet benadeeld zijn in hun strijd tegen de satan of tegen de zonde. Omdat de duivel geest is, is hij sterker dan hen die in het vlees leven. Maar wanneer christenen geest zijn, en zelfs beter, wanneer zij geest zijn en het DNA van de Heilige Geest hebben, dan is het afgelopen voor de duivel en voor de gehele hel.
Er is niet eens de kleinste kans voor nederlaag. De overwinning is een plicht! Ze overwinnen de duivel, problemen in het liefdesleven, verslavingen, trots, zondes en de wereld. Met andere woorden ze overwinnen alles, omdat ze kinderen van God zijn en Zijn macht in zich hebben.
Dit is precies wat apostel Johannes leert:
“Want al wat uit God geboren is (is geest), overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof” (1 Johannes 5:4) NBG ’51.
“Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is is geest), niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem” (1 Johannes 5:18) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo