“Gij zult vertrouwen, omdat er hoop is, en als gij rondgezien hebt, zult gij gerust gaan slapen” (Job 11:18) NBG ’51.
Één van de bekendste gezegdes is “Hoop doet leven”, dat wil zeggen dat er, zolang er hoop is, altijd een uitweg gevonden kan worden.
Wie geen hoop heeft, legt zich neer bij de problemen en heeft geen kracht om een oplossing te vinden. Daarom zullen wij op zondag 24 juni een speciale Dag van Hoop en Overwinning houden, om aan te tonen dat er nog een uitweg bestaat en er nog een lichtpuntje te vinden is in elke donkere tunnel.
Veel mensen die naar het UKGR Centrum kwamen, waren in een hopeloze staat in hun leven, waarbij ze dachten dat zelfmoord de enige uitweg was. Maar vandaag de dag hebben zij een totaal ander leven. Een leven van kracht, liefde en geluk.
Best vriend(in) mis deze zondag NIET, want er is nog hoop voor u of uw geliefden. En als u het niet gelooft, dan dagen wij u uit, zodat wij u het tegendeel kunnen bewijzen en uw leven kan veranderen, want “Hoop doet leven”.