“Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.” Maleachi 3:18
Wanneer de Eeuwige belooft dat Hij het onderscheid zal tonen, dan wordt het duidelijk dat hetgeen Hij in het verleden deed in de levens van Zijn dienaren, Hij vandaag de dag ook zal doen in de levens van Zijn huidige dienaren.
Daarbovenop: het is in Gods eigen interesse om dit te doen, zodat de wereld het onderscheid zal zien tussen degenen die Hem dienen en degenen die Hem niet dienen.
Hij maakte het onderscheid in het leven van Noach, Job, Abraham, Isaak, Israel, Mozes, Jozua en vele anderen die Hem vreesden en Zijn gerechtigheid najaagden.
En over gerechtigheid gesproken, merk op dat Hij belooft dat de mensen het onderscheid zullen zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Waarom zegt Hij niet tussen de rechtvaardige en de onrechtvaardige? De reden is dat de onrechtvaardige ook goddeloos is.
Hij is goddeloos omdat hij de hoge prijs die de Heer betaalde, negeert.
Hij is goddeloos omdat hij Zijn offer voor de behoudenis afwijst.
Hij is goddeloos omdat het hem niet uitmaakt wat Hij deed om hem te redden.
Hij is goddeloos omdat hij zich de heer van zichzelf vindt.
Hij is goddeloos omdat hij alle offers die Jezus voor hem heeft gedaan negeert.
Ja, er moet een buitengewoon, sterk en duidelijk verschil zijn zodat er geen enkel twijfel bestaat wie degenen zijn die aan God behoren en degenen die niet aan Hem behoren.
Jezus herhaalde deze belofte toen hij zei:”Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Johannes 7:38) NBG ’51.
Ik kan me niet voorstellen om in de Here Jezus te geloven, volgens de Bijbel, en desondanks een leven te leiden dat van gelijkbaar kwaliteit of zelfs erger is als het leven van degenen die niet geloven. Dat zou niet rechtvaardig zijn van Gods kant. Of wel?
Heeft u daar al eens over nagedacht?
U heeft misschien een geloof in Jezus belijd, terwijl uw leven een klein stukje hel is in uw huis, op het werk, school en in de buurt waar u in woont, kortom, u heeft geen rust, vrede of vreugde…
De enige keren dat u vreugde heeft, is wanneer uw team een wedstrijd wint en zelfs dan is dat maar van korte duur.
Voor de rest draait uw leven om het managen van problemen, constante hoofdpijn, slapeloosheid, irritaties, depressies, verdriet, zelfmoordgedachtes, duizeligheid, een vernietigd gezin, opstandige kinderen, verdeeldheid en ga zo maar door….
Desondanks blijft u erop aandringen om te zeggen dat u in Jezus gelooft….
Wat is er dan mis: is uw geloof in Jezus vals of zijn de beloftes van God vals?
Vanuit het oogpunt van een waar en levend geloof moeten degenen die in Jezus geloven een andere kwaliteit van leven hebben, dan degenen die niet in Hem geloven. U kunt niet in Hem geloven zoals Zijn woord het zegt en niet een onderscheid bemerken.
Ja of nee?
Daarom zullen wij, op 23 September, in alle Universele Kerken van Gods Rijk in dezelfde Geest, hetzelfde geloof en met één hart voor de Troon van de Allerhoogste komen om een leven te vereisen dat anders is dan het leven van alle andere mensen.
Wie gelooft, komt met ons mee.
Wie niet gelooft, geduld…
Bischop Edir Macedo