reprovados-706x432Waarom verborg God de slechte voorbeelden niet die geregistreerd staan in de Bijbel?
In veel gevallen, beschamen degenen die niet slagen voor de BEPROEVING, Zijn Naam.
In de Bijbel konden alleen de grootheid van God, Zijn beloftes, de grote daden van de helden van geloof, de grootste wonderen of enkel het goede gedeelte uit de Heilige Schriften staan geregistreerd.
Maar integendeel, God is transparant en toont zowel de goede als de slechte kant, juist zodat u kunt weten wat u wel en niet dient te doen!
Hier zien we een lijst van degenen die bij de laatste beproeving werden afgekeurd.
Adam en Eva (aten van de vrucht);
Kaïn (offerde een offer zonder bloed);
Esau (verkocht zijn eerstgeboorterecht);
Achar (verborg het goud en veroordeelde goederen);
Saul (was ongehoorzaam en spaarde de koning en de dieren);
Jona (veranderde de route van zijn missie);
Simson (verbrak zijn gelofte);
Ananias en Saffira (hielden de helft van het offer achter);
Petrus (verloochende);
Judas (verraadde);
En veel anderen die vandaag de dag het altaar de rug toe keren en worden afgekeurd.
De lijst van degenen die werden afgekeurd is langer dan die van de goedgekeurden!
Dit kunnen wij ook lezen in deze vers:

“Want velen zijn geroepen (beproefd), maar weinigen uitverkoren (Goedgekeurd)” (Matteüs 22:14).

Als Abraham het vuur negeerde tijdens de laatste beproeving, zou hij annuleren wat hij tot dat moment had gedaan.
Wij moeten tot het eind gaan, zonder te aarzelen.
Dat de God van de Bijbel u zegent!
Met dank aan: bisschop Ubirajara Fonseca