God de Vader bewees Zijn interesse om u te redden toen Hij 100% van Zijn Zoon offerde op de Golgotha;
God de Zoon herrees, steeg op naar de hemelen, nam plaats op de Troon van Glorie en daarvan uit zond Hij 100% van Zijn Geest om u alle dagen van uw aardse leven te leiden. Dit komt overeen met Zijn Woord: “…want Hij geeft de Geest niet met mate” (Johannes 3:34) NBG ’51.
Zodoende, of u heeft Hem 100%, of u heeft Hem helemaal niet.
Hoe zou God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest Zichzelf ertoe te dwingen om een deel van u te accepteren, al is dat deel 99,999…%?
Zou dit rechtvaardig zijn? Redelijk? Intelligent?
Stel u zich voor dat u 100% van uzelf aan iemand geeft van wie u houdt en u krijgt daar 99% voor terug. Is dat genoeg voor u? Zou u dat accepteren?
Beeldt u zich eens in dat u uw vrouw overlaadt met dure geschenken en, in ruil daarvoor, bedriegt u haar. Zou zij het accepteren?
En als het andersom was. Zou u het accepteren?
Goed!
De dwazen denken dat dit mogelijk is met betrekking tot de Here Heilige Geest. Zij dringen erop aan om te geloven dat, hoe groot de overgave van leven op het altaar was, al was het niet 100%, dat genoeg zou zijn om de Volheid van Gods Geest te ontvangen.
Vergissen jullie niet mijn geliefden. Met God valt noch te spelen noch te onderhandelen.
Of men sterft voor het lichtzinnige leven en men geeft zich helemaal over aan de Here Jezus Christus, of er gebeurt helemaal niets.