arvore-1-706x432Wanneer het vuur door het woud heentrekt, rennen allen weg. Alle dieren proberen te ontsnappen. De vogels vliegen naar hoge plaatsen. Zelfs de leeuw, de sterkste van alle dieren, heerser en degene die gevreesd wordt door allen, rent ook weg. De enige die niet vlucht is de boom.
Het vuur vroeg de boom:
– Boom, allen vluchten, maar jij vlucht niet?
Waarop de boom antwoordde:
– Ik ben een boom die geplant is door God. Jij zult over mij heen treken, mijn vruchten en bladeren verbranden, maar na enige tijd zal ik weer bloeien, omdat jij mijn wortels niet kunt verbranden. Mijn takken, bladeren en vruchten zullen weer verschijnen, omdat de boom die door God geplant is, kan niemand weghalen of doden.
De Allerhoogste onderhoudt ons in alle gebieden van ons leven op aarde.
Welk vuur ook komt, wij zullen sterk blijven, omdat wij bomen zijn die geplant zijn door God. Het maakt dus niet uit door welke situatie wij heengaan, omdat onze wortels geworteld zijn in Degene die alles kan.
“De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon; geplant in het huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God; zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn…” (Psalmen 92:13-15).
Bisschop, dat God u telkens meer zegent!
Met dank aan: bisschop Agnaldo Silva