vrouwen“En het geschiedde kort daarna, dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok, verkondigende het evangelie van het Koninkrijk Gods, en de twaalven met Hem, en enige vrouwen, die genezen waren van boze geesten en van ziekten: Maria, met de bijnaam: van Magdala, van wie zeven boze geesten uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele andere, die hen dienden met hetgeen zij bezaten” (Lucas 8:1-3) NBG ’51.
Deze vrouwen toonden hun liefde en dankbaarheid aan de Here Jezus. Ze zetten zich in om te voorzien in schone kleren en voedsel en lieten niet toe dat Hem iets ontbrak in Zijn reizen naar de steden. Ze offerden de comfort van hun huizen op, alleen maar om hun Meester te behagen. En u vriendin? Met welke vaardigheden heeft u geprobeerd de Here Jezus te dienen?