De kracht van de Geest van de Belofte kwam over Abraham, daarna over Isaak,
vervolgens over Jakob, over zijn zoon Jozef en ook over Mozes, Jozua, Gideon, Barak,
Simson, Jefta, David en over de profeten.
Tot dan bezat alleen de kinderen van Israël zoʼn kracht in zich. Maar toen God kwam, in de
Persoon van Zijn Zoon Jezus, strekte de Geest van de Belofte zich ook uit over de
heidenen, oftewel de niet Joden.
Vanaf toen kwam de Geest van de Belofte over de apostelen en alle anderen die
geloofden en zich aan de Here Jezus Christus overgaven met hun gehele kracht, gehele
verstand en gehele hart.
Een ieder van deze gelovigen werd een icoon in zijn tijd en manifesteerde de glorie van de
God van Abraham, Isaak en Israël.
Een ieder van hen maakte het verschil in hun respectievelijke tijdperken.
Zij stierven, maar de Geest van de Belofte stierf niet.
Op dezelfde wijze dat een ieder van hen werd vervangen gedurende de millennia, zoekt
de Geest van de Belofte VANDAAG wie Zijn vroegere helden van het geloof kan
vervangen om dezelfde glorie in het heden te manifesteren.
Hij wil bezit nemen van mensen met karakter.
Mensen die niet angstig zijn om het geloof op zich te nemen.
Geloof dat tegen de religie, persoonlijke interesses ingaat en dat bereid is om het
koninkrijk van deze wereld op te offeren voor het Koninkrijk van God.
Mensen die in de eeuwigheid van de ziel geloven en bereid zijn om de glorie van deze
wereld op te geven voor de eeuwige glorie.
Wie wil zich met lichaam, ziel en geest overgeven om in bezit genomen te worden door de
Geest van de Belofte?
Wie is bereid voor alles vanwege zijn geloof en liefde voor de Here Jezus Christus?
Want degene die het onderscheid wil zijn en maken, dient op een tegengestelde manier
van de samenleving waarin wij leven, te handelen.
Wie is bereid om de heerschappij van zijn leven op te geven om een dienaar van de Heer
van de Belofte te worden?
Wie wil?
Wie gelooft?
Let goed op! De kennis van de belofte garandeert niet dat hij vervuld zal worden.
Het is noodzakelijk om in bezit genomen te worden door de Geest van de Belofte om daar
bezit van te nemen. Maar om Hem te hebben, dient u de prijs te betalen.
Bisschop Edir Macedo