Bds_1909
Het zit in de aard van de mens om van bijna alles een grap te maken. Zelfs te midden van een moeilijke situaties is er altijd iemand die een grap over de situatie maakt.
Zelfs de dood ontsnapt niet aan deze spottende geest.
Maar voor degene die het Woord van God kent, is er geen manier om de eindbestemming van de ziel niet te respecteren.
In dit geval betreft het iets heel serieus en kan daar niet mee gespeeld worden.
Toen hij zich tot de Romeinse christenen richtte, gaf Paulus een strenge waarschuwing: “Zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” (Romeinen 8:8-9).
Paulus nam alle twijfels weg met betrekking tot de geestelijke conditie van degenen die aan de Here Jezus Christus behoren en degenen die niet aan Hem behoren, ondanks het feit dat ze ook belijden dat ze christenen zijn.
Of u heeft de Heilige Geest of u heeft Hem niet.
Er is geen andere manier. Wie niet de Geest van de Here Jezus heeft behoort niet aan Hem!
Er valt niet te discussiëren, verdedigen of anderen te garanderen dat men van God is, een christen is of dat men trouw aan Hem is geweest enz.
U kunt zelfs in tongen praten, zieken genezen, het Evangelie prediken, demonen uitdrijven… (Zie Matteüs 7:22).
Wat garandeert dat iemand van God is, is wanneer iemand vol is van de Heilige Geest.
Het gedrag van een ieder biedt duidelijke tekens of men wel of niet aan God behoort.
Wat ook heel waar is, is dat het karakter van onkruid vaak gecamoufleerd is, tot het moment dat het vruchten dient voort te brengen (karakter, respect, vrees…)
Maar vroeger of later zal het verschil tussen degenen die Zijn Geest hebben en degenen die Hem niet hebben op een hele harde wijze getoond worden.
Feit is:
“Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem)” (1 Korintiërs 6:17).
En dit kan niemand veranderen!
Bisschop Edir Macedo