De heer van de Ringen vs. de Heer van Opstand
De Here Jezus was de meest opstandige persoon onder alle mannen.
1.Hij kwam in opstand tegen de verkopers in de Tempel, wierp de tafels om van de wisselaars en de stoelen van degenen die duiven verkochten (Matteüs 21:12).
2.Hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp in de Tempel droeg (Marcus 11:16).
3.Hij veroordeelde de hypocriete schriftgeleerden en de Farizeeën (Matteüs 23:13).
4.Hij noemde koning Herodes een vos , toen hij Hem met de dood bedreigde (Lucas 13:32).
5.Hij genas op de sabbat en ging tegen de religieuze tradities in (Lucas 14:3-4).
6.Hij zat aan tafel met de tollenaars en zondaars (Matteüs 9:10).
7.Hij sprak met de Samaritaanse vrouw bij de put van Jakob (Johannes 4:5-18).
8.Hij genas tien melaatse mannen, hoewel Hij wist dat alleen maar één van hun zou terugkeren (Lucas 17:11-19).
9.Hij bekritiseerde het kleingeloof van Zijn discipelen (Matteüs 8:26).
10.Hij werd opstandig om een rechtvaardige man te zien zitten bij het tolhuis en riep hem om Hem te volgen (Matteüs 9:9).
11.Hij had medelijden met de schapen, maar was streng voor de wolven (Matteüs 9:36; 7:15)
12.Hij waarschuwde al van tevoren: Ik ben niet gekomen om vrede op Aarde te brengen, maar het zwaard (Matteüs 10:34).
13.Hij keurde het goed dat de discipelen aren plukten op een sabbat (Matteüs 12:1-8).
14.Hij genas op de sabbat (Johannes 9:14).
15.Hij keurde het goed dat David en zijn metgezellen aten van de toonbroden vanwege hun honger, hoewel die broden alleen voor de priesters bestemd waren (Matteüs 12:3-8).
16.Hij onderwees om de sterke (de duivel) vast te binden en zijn huis (het leven van de persoon) te plunderen (Matteüs 12:29).
17.Hij noemde de religieuze hypocrieten adderengebroed (Matteüs 3:7).
18.Hij beleed dat Zijn moeder en broeders degenen zijn die de wil van God deden (Matteüs 12:50).
19.Toen Petrus het durfde om hem te adviseren zei Hij: Ga weg, achter Mij, satan! Hij kwam in opstand tegen zijn houding en liet zich niet belemmeren (Matteüs 16:23).
20.Hij vervloekte een vijgenboom, omdat hij er geen vijgen aan vond (Matteüs 21:19).
21.Hij veroordeelde de hypocriete schriftgeleerden en Farizeeën (Matteüs 23:13).
22.Hij werd gehaat vanwege Zijn opstand tegen de onrechtvaardigheid en garandeerde dat wij gehaat zouden worden, dat betekent, Hij beloofde geen lauwheid in het geloof, maar garandeerde: “Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil” (Matteüs 24:9).
23.Hij werd opstandig tegen de nutteloosheid van de derde dienaar die zijn talent niet had vermenigvuldigd en hij veroordeelde hem tot de duisternis, waar er geween en tandengeknars is (Matteüs 25:30).
24.Hij kwam in opstand tegen Zijn eigen wil, om de wil van Zijn Vader te doen (Matteüs 26:39).
25.Naast deze feiten, beschouwen we Zijn opstandige onderwijs en toespraken die vermeld worden door de evangelisten.

Heeft u meer redenen nodig om in opstand te komen tegen de aanvallen van de duivel?
In de Geest leven houdt in om in het geloof van opstand te leven, om de situaties te veranderen die door het kwaad werden opgelegd
Bisschop Edir Macedo