Er is niet meer dan één persoon die bij een ander past.
Eva was niet zomaar een vrouw.
Zij werd alleen voor Adam geschapen.
De twee pasten bij elkaar in alles.
De één vertrouwde op de ander.
Zoveel zelfs dat hij haar voorstel aanvaarde en Gods wil verwierp.
Zijn rebellie kostte hem het leven.
Maar men kan niet ontkennen dat zijn fout te wijten was aan de éénheid tussen hen.
Wat kunnen wij hieruit leren?
Mijn geloof zegt dat er maar één vrouw voor één man is.
De man kan met elke willekeurige vrouw trouwen,
Ze kunnen elkaar zelfs hun leven lang verdragen.
Maar ze zullen niet gelukkig zijn, als ze niet voor elkaar geboren werden.
Trouwen is simpel en makkelijk,
Het is moeilijk om de juiste persoon te vinden.
Maar…
“Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de HERE verworven” (Spreuken 18:22) NBG ’51.
De Hemelse creatie creëerde Eva helemaal aangepast, perfect, voor Adam.
Voordat ik mijn Ester vond, probeerde ik gelukkig te worden met veel andere jongedames.
Niet allen hadden het uiterlijk dat mij interesseerde.
Sommigen fascineerden mij heel erg.
Maar zij kwamen niet overeen met mijn geloof.
Het deed pijn om ze los te laten…
Maar in mijn binnenste was er een klein waarschuwingssignaal.
Het signaal van twijfel.
Zij was niet de juiste persoon.
Terwijl dat gebeurde, zocht Ester me zonder mij te kennen.
En ik zocht haar zonder dat ik haar kende.
Hoe zijn we elkaar tegengekomen?
Alleen maar Één Persoon om ons elkaar te doen ontmoeten.
De Geest van God.
Toen we elkaar leerden kennen, leek het alsof we elkaar zochten sinds onze geboorte.
Vanaf toen liet de twijfel van God mij met rust om door te gaan.
Precies.
De heilige twijfel van God.
Wanneer hij plaatsvindt dan is dat om uw aandacht te trekken voor het levensgevaar.

Bisschop Edir Macedo