De macht om te kiezen behoort aan mij, de consequenties daarvan kunnen niet voor anderen zijn. Het is niet eerlijk om slechte beslissingen te nemen en anderen de schuld te geven voor de consequenties. God gaf ons de macht om te kiezen voor het goede of het kwaad, gehoorzamen of ongehoorzaam te zijn.
Niemand is perfect, maar degenen die gehoorzamen gaan achter perfectie aan. Het zijn dit soort mensen dat de Heilige Geest zoekt om Hem te dienen.
Integer en rechtvaardig, Godvrezend en wijkend van de zonde, dit zijn de kwaliteiten die gevonden worden in het karakter van degenen die de aangename parfum van de Here Jezus afscheiden.
1 – Integer en rechtvaardig: dit heeft te maken met het karakter ten opzichte aan anderen. Het heeft niet alleen te maken met correct handelen, maar ook niet voor anderen willen wat de persoon niet voor zichzelf wilt (zie Matteüs 19:19).
2 – Godvrezend: dit heeft te maken met trouwheid ten opzichte van God (zie Maleachi 3:8).
3 – Wijkend van het kwaad: de persoon vlucht voor elke soort zonde of onrechtvaardigheid (zie Job 1:1).
Wat baat het om het Werk van God te verrichten, en een slecht karakter te hebben of te zijn? Voor God is een slecht karakter hetzelfde als een slechte adem. Onverdraaglijk.
Als het Werk van God bestaat uit het vernietigen van de werken van de duivel, hoe kan de persoon dan de werken van de duivel vernietigen als hij samen met hem leeft en werkt?
Het is beter om de aangename parfum van de Here Jezus te zijn of af te scheiden, dan om een parfum te maken.
Bisschop Edir Macedo