Bekijk de video hier boven en bekijk hoe de transformatie plaats vindt.
Alle transformaties vereisen een Offer
Zolang de persoon niet uit God geboren is, is hij vergelijkbaar aan een rups
Hij gaat kruipend door het leven en is een makkelijke prooi. Hij is zo walgelijk dat iedereen die hem ziet op hem wil trappen.
Niemand ziet enige waarde in een rups.
Wie niet uit God geboren is, is ook zo. Die persoon gaat kruipend door het leven, is een makkelijke prooi voor het kwaad en wordt door anderen vertrapt.
Er bestaat alleen maar 1 oplossing…
HET OFFER
Ten eerste:
Hij moet zich ontdoen van zijn oude lichaam/bekleding
Om uit God geboren te worden is het ook zo, ten eerste moet men zich ontdoen van zijn oude vleselijke aard.
Ten tweede:
Gedurende een periode van 1 week tot 1 maand isoleert hij zichzelf van alles en iedereen in een cocon.
Hij heeft geen flauw idee van wat er om hem heen gebeurd. Hij is zich aan het voorbereiden voor iets Groots.
Voor ons wordt deze periode de Vasten van Daniël genoemd, gedurende 21 dagen isoleren wij onszelf ook van alles.
Ten derde:
Alleen na dit gehele proces vindt één van de mooiste acties van de natuur plaats: DE METAMORFOSE.
Hetzelfde gebeurt met de persoon die zich overgeeft. Hij wordt in Gods buik voortgebracht en wordt als een nieuwe persoon geboren, totaal anders dan hoe hij voorheen was.
Wie stond nooit stil bij de schoonheid van een vlinder?
Niemand trapt op hem, allen bewonderen hem.
God wil ook dat wanneer allen naar u kijken, zij stil staan bij Zijn Glorie. U zult niet meer vertrapt en vernederd worden.
Zonder het offer zou de rups een rups blijven. Niemand zou zijn Transformatie zien.
Als er geen offer is met volle kracht, 100% op het Altaar van God, dan zullen wij precies hetzelfde blijven als hoe wij naar de kerk kwamen.
Dit is de plaats van het Offer van de rups, de cocon.
En dit is de plaats van ons Offer, Berg Hermon.
Berg Hermon – de plaats van Transformatie van uw leven.
“Want daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot in eeuwigheid” (Psalmen 133:3).