Wilt u weten hoe u de hypocriet kunt identificeren om van hem te vluchten?
Wilt u weten of een persoon van God is om een gezin met hem te beginnen?
Wilt u weten of uw vriend(in) van God is?
Wilt u weten of een persoon van God is om een partnerschap mee te beginnen?
Wilt u weten of de predikant van God is zodat u naar zijn stem kunt luisteren?
Wilt u weten of de kerk geleid wordt door de Heilige Geest?
Wilt u weten of de broeder van God is?
Hier is dan de tip:
“Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij” (Matteüs 16:24) NBG 1951.
Offer, offer en offer.
Waarlijk, dit is de enige houding die onderscheidt maakt tussen:
De ware volgeling en de valse;
De oprechte en de hypocriete;
De trouwe en de ontrouwe;
Degenen die uitverkorenen zijn en degenen die geroepen zijn;
Degenen die God dienen en degenen die Hem niet dienen.
Er is geen andere manier!
De kinderen van het vlees haten het om te offeren.
Ze weten dat het moed vereist om zich totaal en onvoorwaardelijk over te geven. En vanwege de lafhartigheid, vluchten ze.
Ik betwijfel dat de hypocriet de moed heeft om Zichzelf te verloochenen, zijn kruis op te nemen en Jezus te volgen.
Weet uw waarom?
Omdat de hypocriet alles klaar wilt hebben, niks wilt doen, alles moet makkelijk zijn, in het kort, hij wil persoonlijke voordelen. Hij denkt alleen maar aan zichzelf.
De hypocrieten vinden de offerande belangrijker dan het altaar.
Jezus vroeg:
“Gij blinden, immers, wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt?” (Matteüs 23:19) NBG 1951)