Het bovennatuurlijke geloof schreeuwt voor het offer.
Offeren betekent om gehoorzaam zijn aan het Woord van God;
Offeren betekent om nee tegen het vlees te zeggen en ja tegen de Heilige Geest;
Offeren betekent om nee tegen de stem van het hart te zeggen en ja tegen het verstand;
Offeren betekent om te bidden voor degenen die ons vervolgen;
Offeren betekent om te houden van degenen die ons haten;
Offeren betekent om in gerechtigheid te leven, in een onrechtvaardige maatschappij;
Offeren betekent om veel lasten te betalen en niet kunnen genieten van hun voordelen;
Offeren betekent om onrechtvaardigheid te verdragen en op Gods gerechtigheid te vertrouwen;
Offeren betekent om toe te kijken hoe de onrechtvaardigen over de rechtvaardigen heersen;
Offeren betekent om met goede ogen te kijken naar de slechte mensen;
Offeren betekent om te vergeven om zelf vergeven te worden;
Offeren betekent om te sterven voor de wereld en voor de Here Jezus te leven;
Offeren betekent om de andere wang te keren terwijl uw wil is om te…
Offeren betekent om verplicht te worden om een kilometer te lopen en in plaats daarvan het dubbele te doen;
Offeren betekent om allen te dienen om de eerste te kunnen zijn;
Offeren betekent om uw leven te verliezen voor het geloof in Jezus en Zijn Evangelie, zodat u uw leven kunt redden;
Offeren betekent om te gehoorzamen zoals Abraham dat deed en uw eigen leven op het altaar te leggen;
Kortom, de schreeuw van het geloof vereist dat wie Jezus wil volgen zichzelf dient te offeren, zijn kruis op te nemen en Hem te volgen (zie Lucas 9:23).
Bisschop Edir Macedo