Op een dag werd mij gevraagd waarom ik het Rahab Project heb opgestart, aangezien ik nooit een slachtoffer van huiselijk geweld ben geweest.
Het is merkwaardig dat mensen denken dat je alleen ergens actie voor kunt ondernemen, als het iets is waar je zelf mee te maken hebt of waar je zelf baat bij hebt.
Oprecht gesproken, heb ik dit project opgezet vanuit een opstand die ik in mijn binnenste voelde toen ik erachter kwam hoe veel vrouwen hieraan leden en vandaag de dag, alsof de verschrikkelijke herinneringen niet al genoeg zijn, nog steeds de littekens met zich meedragen van hetgeen gebeurde in hun relaties.
Veel van deze vrouwen zeggen tegen zichzelf: “Wat is gebeurd, is gebeurd” – en willen voor de rest niet meer over het onderwerp praten. Maar omdat die wond nooit heelde, lijden ze in hun binnenste aan die diepe wortel zonder dat ze het weten…
Ze kunnen niet vergeven
Ze kunnen zichzelf niet vergeven
Ze kunnen zichzelf niet waarderen
Ze kunnen zich voor niemand openen
Ze kunnen niet van zichzelf houden
Ze voelen zich minderwaardig ten opzichte van andere vrouwen
Ze hebben de goedkeuring van anderen teveel nodig
Ze kunnen niet goed omgaan met hun vriendinnen of hun man
Ze hebben moeite om een man te respecteren
Ze kunnen niemand meer vertrouwen
Ze kunnen niet goed voor zichzelf zorgen
Ze hebben moeite met intimiteit
Ze leven nog in het verleden
Ze voelen zich schuldig voor wat er is gebeurd
Ze voelen zich de gehele tijd beoordeeld
En nog veel meer andere dingen…
Ik zal in feite nooit weten hoe zij zich voelen, maar één ding weet ik wel: wij vrouwen dienen ons te verenigen om een halt toe te brengen aan deze monstruositeit in de samenleving en we dienen deze vrouwen te helpen om zich te transformeren van slachtoffers naar overwinnaars. Zij hoeven hetgeen er is gebeurd niet met zich mee te dragen naar de toekomst, wij kennen een God die alles kan doen!
En daarom hebben wij het Rahab Project opgestart, voor hun en voor ons vrouwen die een eind aan hun stilte willen maken. Bij dit project komen vrouwen die vol van de Heilige Geest zijn vrijwillig bijeen om deze vrouwen te helpen om hun lot te veranderen. Wij bieden hun liefde, aandacht en het geloof aan. Met deze drie kwaliteiten hebben wij vrouwen kunnen helpen over de gehele wereld.
Het Rahab Project is actief in Europa, Zuid Afrika, de Verenigde Staten en Zuid Amerika. In Brazilië zijn bijna alle provincies bezig met dit werk, dat door de Godllywood en de UKGR wordt ondersteund.
Als u een Rahab bent of een Rahab kent, sluit u zich dan bij ons aan op 24 November 2012, de Internationale dag tegen Huiselijk Geweld, bij de tweede ‘Breek de Stilte’ optocht die in Rotterdam gehouden zal worden.
Misschien vraagt u zich af “Waarom Rahab?”
Rahab was één van de vrouwen die het meest veracht werd door haar familie en door de inwoners van de stad, maar zij geloofde in de God van Israël, die zij nooit had ontmoet of zelfs over gehoord. Deze vrouw van geloof redde niet alleen zichzelf, maar ook haar gehele familie en begon een nieuw leven in Israël. Zij trouwde en werd één van de weinige vrouwen die beschreven staat in de genealogie van de Here Jezus Christus! Wat een vrouw!
En wat was er zo bijzonder aan deze vrouw? Niets. In feite was zij een prostituee! Maar zij had één ding dat het verschil maakte: haar geloof. Door dit geloof kon zij in de genealogie van de Here Jezus Christus komen en haar toekomst veranderen.
De optocht zal in verschillende landen worden gehouden. In Nederland zal de optocht in Rotterdam zijn en hij zal beginnen aan de Mauritsweg 49 tot de Blaak en weer eindigen bij de Mauritsweg 49 in de UKGR, waar er een speciale bijeenkomst zal zijn.
Ik ben geen Rahab, maar ik strijd voor haar. En u?
Cristiane Cardoso