Wat dient er te gebeuren in het leven van de kinderen van God? Lees Handelingen 2:17-21 om te zien wat er geprofeteerd is en staat geschreven in de Bijbel!
1. Aan wie toonde God de tekenen? (verleden) – Aan allen? Nee! Alleen aan degenen die Hem wilden verheerlijken met al hun kracht. Wat God wil doen is Zijn Macht tonen in alle aspecten van het leven, zowel in het geestelijke, als in alle andere aspecten. De wonderen van de hemel gebeuren hier op Aarde wanneer de Nieuwe Geboorte en de Doop met de Heilige Geest heeft plaatsgevonden (de naam geschreven hebben in het Boek des levens) dat op zijn beurt weer de bekleding is van de Macht die van “boven” komt.
Aan de andere kant, op Aarde, wil God nooit zien dat degenen die Zijn Geest hebben beschaamd, vernederd, slaven van de fouten en mishandeld door de problemen, worden. Aan dezen wilt Hij Zijn wonderen en tekenen tonen, oftewel, iets buitengewoons! En wat willen mensen het meest hebben? Is het niet een buitengewoon huwelijk, familie, gezondheid, financieel leven hebben?
Wie wil niet buitengewone teken in zijn leven zien?!?
2. Aan wie toont God de tekenen? (vandaag de dag) -Aan de mensen die elke dag het intelligente geloof gebruiken en een leven dat zwak en vernietigd is door de duivel, niet accepteren.
3. Aan wie zal God de tekenen tonen? (toekomst) – Aan degenen die hun geloof gebruiken en zich aan God manifesteren door middel van hun houding, acties, bloed (overgave, offer en zelfverloochening), vuur (geloof in actie-kracht) en rookwalm (zuivering, ontgifting). En wat gebeurt er met de rookwalm? Hij verdwijnt! Dat wil zeggen dat God tekenen brengt en de gevoelens en emoties doet verdwijnen, waardoor er ruimte is voor het intelligente geloof, die de condities geeft zodat de mensen de tekenen van God in hun leven kunnen hebben.
“En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden”, oftewel, aanroept wil zeggen “assistentie vragen” of “hulp vragen”, waarbij deze woorden agressief, zelfs schreeuwend, gebruikt worden, zonder enige gevoelens. Er is, zodoende geen schaamte, ego of de bezorgdheid over de mening van derden, maar juist de erkenning dat als er een hogere hulp nodig is, er een schreeuw naar God gestuurd dient te worden om een teken te tonen. Aanroepen kan echter niet alleen blijven bij een lege schreeuw of alleen maar woorden, omdat wij ook onze tekenen moeten tonen.