Het Tweerichtingsverkeer van het Geloof

Wandel in de Geest. Dit is een gebod van de Heilige Geest aan Zijn kinderen en dienaren.
Maar hoe is het mogelijk om in de Geest te wandelen zonder toe te geven aan de lusten van het vlees? Het lijkt onmogelijk. En, in feite is dat het ook als men niet beschikt over een geestelijke aard. Dit wil zeggen, als men niet geboren is uit de Heilige Geest.
Een andere vraag is: Zou God ons opdragen om iets onmogelijks te doen?
Ik geloof van niet. Wat denkt u?
De waarheid is dat degenen die uit de Geest zijn geboren geest zijn.
Daarom is wandelen in de Geest zeer mogelijk en verplicht, als wij het vlees willen overwinnen.
Maar hoe kan men in de Geest wandelen?
Wanneer onze gedachten in ons dagelijks leven verbonden zijn met die van God, dan verliezen de dingen die te maken hebben met het vlees hun waarde.
Vandaar de reden waarom alleen degenen die uit de Geest geboren zijn overwinnen, niet alleen wat hun vlees betreft, maar de gehele wereld van de hel (zie 1 Johannes 5:4).
Het is noemenswaardig om op te merken dat God ons het recht geeft om van Hem het onmogelijke te vragen, maar daartegenover, vindt Hij ook dat Hij het recht heeft om, voor ons eigen bestwil, van ons het mogelijke te vragen.
Veel “christenen” willen het gedeelte van Uw Koninkrijk (gehoorzaamheid aan Gods Woord) niet, maar ze willen wel het gedeelte dat Hij kome (de zegens).
Bisschop Edir Macedo