Zeven Vrouwen en Één Man
“Zeven vrouwen zullen te dien dage één man aangrijpen en zeggen: Ons eigen brood willen wij eten en ons eigen kleed aantrekken, laat ons slechts uw naam dragen, neem onze smaad weg” (Jesaja 4:1) NBG ’51.
“Te dien dage”, heeft betrekking met de dagen van vandaag de dag.
Laten we dit controleren:
De industriële revolutie heeft de vrouw van het huis weggetrokken naar de werkvloer toe. Met de tijd, werd zij verplicht om te studeren en zich beter voor te bereiden. Beetje bij beetje, werden de verantwoordelijkheden voor het onderhouden van het gezin verdeeld tussen haar en haar man.
Dit zorgde ervoor dat zij niet meer afhankelijk van haar man hoefde te zijn en het gaf haar de conditie om gelijk te zijn in het nemen van beslissingen voor het gezin. Ze werd onafhankelijk en een hoofd net zoals haar man. Ze ondermijnde het leiderschap van haar man, werd zijn partner, met als recht dat zij ook het hoofd mocht zijn.
Vanaf dat moment heeft het gezin twee hoofden. En door de loop der tijden, zal hij, vroeger of later, haar plaats in het huis overnemen, en zij, zijn plaats op de werkvloer.
Haar vooruitgang gaat ten koste van de ruimte van haar man.
Perfect!? Uitstekend!? Maar voor welke prijs?
Geleidelijk aan, loopt alles op een natuurlijke manier. Maar waar naartoe? Tot op welke hoogte zal het zwakke geslacht het gewicht van de verantwoordelijkheden, die voorheen door hem werden uitgeoefend, kunnen dragen?
In de profetie refereren de zeven vrouwen naar de vrouw van de laatste dagen. Dagen die voorafgaan aan de terugkomst van de Here Jezus Christus.
Ze zijn vrij, onafhankelijk en hoofden. Ze onderhouden zichzelf en kunnen bijna in al hun behoeftes voorzien.
Wat ontbreekt hen nog om te veroveren?
Wat hen nog ontbreekt om te veroveren is hetgeen zij hebben vertrapt: de Man.
Van nu af aan, zal een Man, met een hoofdletter M, zó zeldzaam als een zwarte parel zijn. En wanneer er één wordt gevonden, dan zullen zij zich aan hem overgeven, zich vernederen en hem smeken om hun smaad weg te nemen en of ze het recht mogen hebben om zijn naam te mogen dragen.
Het is duidelijk dat deze profetie niet van toepassing is op de wijze maagden, degenen die uit de Heilige Geest geboren zijn.
Geen enkel veroordelende profetie is van toepassing op de trouwen van de Here Jezus. Omdat, net zoals in Egypte de kinderen van Israël beschermd werden van de plagen werden, worden degenenen die uit de Heilige Geest geboren zijn beschermd van deze donkere dagen.
Vandaar de noodzaak om een getransformeerd leven te hebben, zoals het voorbeeld van Jezus op de Berg Tabor.
Wees bevrijd van de geest van ongerustheid in de Naam van de Here Jezus Christus!
Bisschop Edir Macedo