Ja Meneer Hart
De Heilige Geschriften werden geschreven door veertig mensen. Sommigen van hen waren koningen, prinsen, poëten, filosofen, profeten, staatslieden, een dokter, een belastinginner en een advocaat.
Ze kwamen van allerlei verschillende sociale klassen. Terwijl sommigen het beste onderwijs van die tijd ontvingen, waren anderen ongeschoolde vissers.
Het Oude Testament werd in het Hebreeuws geschreven, met een paar passages in het Aramees. Het Nieuwe testament werd oorspronkelijk in het Grieks geschreven, wat de meest gesproken taal was in dat tijdperk.
De Bijbel had verschillende auteurs van verschillende sociale klassen met verschillende niveaus van onderwijs en zij leefden in verschillende tijden. De gehele Bijbel werd in een tijdperk van ongeveer 1600 jaar geschreven (tussen 1500 v. Chr. en 100 na. Chr.) en toch spreekt de Bijbel zichzelf niet tegen, niet één keer. Dit komt omdat hij maar Één Auteur, Één Verstand en Één Geest van God heeft, die Zijn auteurs en dienaren inspireerde.
De Bijbel is God die tot het menselijk verstand spreekt, door de mond van een mens, als een mens en in het voordeel van de mens. Het is echter altijd God die spreekt.
En omdat Hij een grote bezorgdheid heeft voor het menselijke ras, zegt Hij:
“en Ik zal u herders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand” (Jeremia 3:15) NBG ’51.
Het is heel erg belangrijk om op te merken, bij onze meditatie van de Bijbel, dat de Heilige Geest ons erop aandringt om constant puur geloof in ons verstand te behouden.
Een geloof dat vrij is van emotie, illusie, fanatisme, oftewel, vrij van de vijf menselijke zintuigen. Maar het is niet vrij van beproevingen, omdat zij ons doen groeien, volwassen worden en ontwikkelen in ons geloof.
Als een zesde zintuig wordt het bovennatuurlijke geloof aan degenen die uit de Heilige Geest geboren zijn gegeven, zodat zij in staat zijn om de wereld te overwinnen en vast te houden aan de eeuwige behoudenis van hun ziel.
“Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof” (1 Johannes 5:4) NBG ’51.
Op dezelfde manier dat onze fysieke oren zich voeden met de woorden die worden uitgesproken en onze smaakpapillen proeven wat we eten, voeden onze geestelijke oren zich met het goede Woord van God dat het bovennatuurlijk geloof voedt dat alle twijfels overwint.
Geestelijke oren zijn gevoelig voor de stem van God en resistent tegen de stem van het hart.
Helaas zijn bijna allen die zich christenen noemen gevangen genomen door de emoties van hun hart. Maar dit is geen verassing, ze willen dat Jezus hun Redder wordt – hun hart is al hun Heer.
Bisschop Edir Macedo