De Kus van Judas
“Op het moment dat Jezus dit zei, kwam Judas naar Hem toe. Hij had een hele troep mannen bij zich die door de Hoge Raad waren gestuurd, gewapend met zwaarden en knuppels. Judas, de verrader, had tegen de mannen gezegd: De Man, die ik een kus zal geven, moeten jullie gevangen nemen” (Matteüs 26:47-48 HTB).
Zodat u deze boodschap kunt begrijpen, Judas symboliseert degene die zegt dat hij van God is, maar niets van Hem heeft; integendeel, hij is een instrument van de duivel en benadert een jongedame of jongeman (helper, helpster of kerklid), die oprecht de behoudenis wil bereiken.
Hij komt met een leger van sterk bewapend demonen, om de kostbare zielen van onze Here Jezus te vernietigen, waarbij hij de bezorgdheid in het liefdesleven gebruikt.
Wij hebben in de laatste dagen een groot aantal mensen gezien in de kerk, vooral vrouwen – omdat zij meer emotioneel betrokken zijn, inclusief helpsters – die verleid werden door een Judaskus simpelweg vanwege het feit dat hun geestelijke ogen verzwaard werden door slaap, net zoals het voorbeeld van Petrus, Jakobus en Johannes (zie Matteüs 26:43).
“Sta op. Kijk, daar is mijn verrader al” (Matteüs 26:46) HTB.
Jezus was aan het “bidden en waken”, oftewel, Hij was Zich aan het bewapenen om weerstand te bieden tegen de satanische aanval die zou komen niet door de handen van Zacheüs, die een ongelovige en een dief was, noch door de vrouw die betrapt werd met overspel plegen, en al helemaal niet door de zondaars met wie Hij at, maar door iemand die met Hem leefde, die het geloof toonde, maar in feite de duivel was. “Ik heb jullie alle twaalf uitgekozen, maar één van jullie is een duivel” (Johannes 6:70 HTB).
Is dit niet wat we de laatste tijd hebben gezien hebben? Valse helpers, valse leden, valse christen, die zich bekleden met het uiterlijk van een christen en misbruik makend van de liefdadigheid van hun slachtoffers, naderen ze tot hen op een stiekeme en verraderlijke manier. Zij spreken met de demonen een teken af: “De Man, die ik een kus zal geven, moeten jullie gevangen nemen.”
Hij komt dichtbij met mooie en lieve woorden, net zoals hij dat deed bij Jezus: “Dag, Meester.” En hij kuste Hem.”
De Here Jezus was waakzaam en in geest. En u, helpster? En u, helper? En u, man of vrouw die een verlangen heeft om gelukkig te zijn in de liefde, om te trouwen of een gezin te stichten? Er is niets mis met deze doelen, echter, wees gewaarschuwd: pas op met de bezorgdheid, “Wees toch op je hoede en bid. Anders zal de verleiding je te sterk worden. De geest is gewillig, maar het lichaam is zwak” (Matteüs 26:41 HTB).
Geest: verstand, intelligentie.
Vlees: hart, gevoelens.
De duivel blijft kostbare zielen (helpers, helpsters enz.) zoeken om ze een “Judaskus” te geven.
Bisschop Sergio Corrêa