seca_01Er bestaat geen zegen of vloek zonder een reden (zie Spreuken 26:2).
Zoals de gezegenden de vruchten oogsten van hun gehoorzaamheid, zo oogsten de vervloekten ook de vruchten van hun ongehoorzaamheid ( zie Deuteronomium 28).
Het merendeel van de wonderen die door de Here Jezus verricht werden, vonden in de steden van Chorazin, Betsaïda en Kafarnaüm plaats. Desondanks geloofden de inwoners van die steden niet in Zijn Woord.
Hierdoor zijn zij, vandaag de dag, ondanks hun goede ligging, spooksteden. Ik ben daar al geweest en heb hun ruïnes gezien. Zelfs Kafarnaüm, die gelegen is aan de oevers van het Meer van Galilea, is volledig onbewoond, leeg en triest.
Zelfs de nabijheid van de Heilige Berg maakt het niet interessant voor investeerders. Chorazin die op de weg ligt richting het beklimmen van de Hermon is helemaal overgeleverd aan de kakkerlakken.
Waarom? Vroeg ik aan de gids.
Het antwoord was kort en droog: vervloeking.
Toen herinnerde ik me dat de meerderheid van de christenen, ook al zijn ze dichtbij het Altaar, een vervloekt leven hebben geleid vanwege hun ongehoorzaamheid.
Ze kennen de Bijbel uit hun hoofd, aanbidden, bidden, vasten, zijn leeuwen voor hun denominaties en pastors, maar ze praktiseren niet wat ze weten. Beter gezegd, ze praktiseren wat makkelijk is en geen enkel offer vereist.
Het zijn christenen die professionele rebellen zijn.
Ze staan dichtbij de Hermon, maar hun levens zijn totale ruïnes, net zoals Chorazin, Betsaïda en Kafarnaüm.
“Wee u, Chorazin, wee u, Betsaïda, want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij, in zak en as gezeten, zich bekeerd hebben. Doch het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En gij, Kafarnaüm, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen” (Lucas 10:13-15) NBG ’51.
“En gij, Kafarnaüm, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen; want indien in Sodom de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden. Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u” (Matteüs 11:23-24) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo