Hoe kunt een hechte relatie met God hebben, als het geweten van de zonde u altijd beschuldigt?
En waarom beschuldigt het u?
Omdat er geen sprake was van oprechte berouw.
Berouw is niet een gevoel van spijt of wroeging.
Berouw houdt het verlaten en het haten van de zonde in.
Satan heeft juist de zonde gestimuleerd zodat hij later het geweten van de persoon kan kwellen, om zodoende zijn geloof te neutraliseren.
Er is niets ergers dan over een slechte geweten te beschikken. Het is alsof de persoon een vloek met zich meedraagt.
Kaïn droeg deze vloek met zich mee voor de rest van zijn leven.
Zijn geweten beschuldigde hem waar hij ook ging en deed hem denken dat iedereen hem wilde doden.
In feite laat het slechte geweten geen enkele minuut van vrede toe. En als u geen vrede met uzelf hebt, hoe kunt u dan vrede met God hebben?
De crimineel bevrijdt zich van zijn slechte geweten wanneer hij beoordeeld en veroordeeld wordt door de maatschappij. Zolang dit niet gebeurt, wordt hij door zijn eigen geweten beoordeeld. Hij draagt de last van zijn zonde met zich mee.
Het ergste is, bovendien, dat het slechte geweten het geloof op zo’n manier verstikt dat het moeilijk wordt om terug te keren naar de Eerste Liefde en gemeenschap met God te hebben.
Oplossing:
Oprechte, eerlijke en transparante berouw.
Hoe?
Zoek een afgelegen plek van alles en iedereen, stort uw ziel uit voor de Almachtige, belijd de zonde en laat hem onmiddellijk achter u.
Door middel van zo’n actie van geloof, zal de Heilige Geest het bloed van Zijn Zoon gebruiken om uw geweten weer schoon en zuiver te maken.
“…en met een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden” (1 Timoteüs 1:19) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo