De vloek is een geest.
Net als een plaag stopt hij niet terwijl zijn slachtoffers niet totaal verteerd zijn.
Hij werd in een plaats waar niemand het verwacht voortgebracht.
Het hof van Eden was perfect, een waar paradijs.
Er was geen honger, ziekte, haat of enige kwaad te vinden.
Zelfs de dood bestond niet.
Alles was subliem, perfect en voor eeuwig bestemd.
De rechtvaardigheid bracht harmonie tussen de Schepper, de schepping en de natuur.
Maar…
Als gevolg van de ongehoorzaamheid van de schepping werd het koninkrijk van de de zonde ingewijd in het menselijk hart.
Elke zonde, hoe nietszeggend hij ook lijkt, is een daad van onrechtvaardigheid.
Als een Rechtvaardige Rechter, wiens basis van Zijn Troon gerechtigheid en recht is, hoe zou Hij de onrechtvaardigheid kunnen tolereren ? Lees Psalmen 97:2.
De onrechtvaardigen werden, onmiddellijk, weggestuurd van Zijn aanwezigheid.
Het koninkrijk van onrechtvaardigheid nam in het menselijk hart de plaats in van het Koninkrijk van gerechtigheid.
Het koninkrijk van satan nam de plaats in van Gods Koninkrijk.
En de vloek nam de plaats in van de zegen.
En sinds de rebellie van de eerste ouders heeft de mensheid op deze manier geleefd.
De geest van de vloek werd overgedragen van vader tot zoon, van generatie tot generatie.
De zonde is een vloek.
De zondaar is een slaaf van de vloek.
Om vrij te worden dient de slaaf weg te gaan of te vluchten van zijn verdrukker.
Dat was precies wat Abraham deed.
Om zich vrij te maken van de geesten van de vloek die in zijn land, maatschappij en zijn vaders huis heerste, moest Abraham alles achterlaten.
Hij scheidde zich af van allen die hem konden beïnvloeden wat zijn gehoorzaamheid aan Gods stem betrof.
Hij offerde het leven van de zonde.
En hoe zit het met u, bent u gevlucht van de vloek van de zonde?
Het is onmogelijk om in de zonde te leven en gezegend te worden.