In uw binnenste is er kracht om een revolutie in uw leven te veroorzaken, waar dat ook moge zijn: in uw sentimentele leven, gezondheid, familie, financiën en ze echter dit kan gebeuren dient er sprake te zijn van een innerlijke revolutie.
De fout van velen is het feit dat zij op God wachtten om Zijn deel te doen, zonder dat zij dat van hun nakomen. Ze denken dat vanwege het feit dat zij in God geloven, eerlijk zijn, de Bijbel lezen en naar de kerk gaan, God hun familie moet redden, hen genezen van ziektes, financiële stabiliteit brengen…kortom, er is sprake van gemakzucht.
Hierom zal er in alle UKGR Centra de Week van Opstand gehouden worden van 11 t/m 18 maart om de geest van onrechtvaardigheid, die de zwakheid voedt in het geestelijke leven, liefdesleven, de familie, financiën en de fysieke gesteldheid, te verslaan.
Uw opstand dient gezien te worden door handelingen! Onderneem vandaag nog eenactie, beslis om deel te nemen aan de Week van Opstand.
Wie opstandig is, wil leven en genieten van het goede, aangename en welgevallige, omdat dat de wil van onze God is. Wees niet gemakzuchtig. Conformeer uzelf niet!