soldado1Niet iedereen die zegt dat ze van het geloof zijn, hebben geloof.
Er zijn mensen die zeggen dat ze geen geloof meer hebben en, in feite, het wel hebben.
Hoewel het geloof zijn mysteries en geheimen heeft, is één ding zeker: wie van het geloof is, voelt niet. Hij handelt en gehoorzaamt.
Handelingen die niet afhankelijk zijn van gevoelens.
Het heeft te maken met pure gehoorzaamheid.
Gehoorzaamheid door het geloof.
Het is de gehoorzaamheid die het geloof toont, vaststelt en karakteriseert.
Kijk het voorbeeld van geloof dat door Jezus werd gegeven:
“Wat dunkt u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zeide: Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide: Ja, heer, maar hij ging niet. Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zeide: Ik wil niet, maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Zij zeiden: De laatste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het Koninkrijk Gods” (Matteüs 21:28-31) NBG ’51.
Dit wil zeggen, wanneer criminelen het Woord van God gehoorzamen, komen ze eerder in het Koninkrijk van God dan velen die van “het geloof” zijn.
Hetzelfde gebeurde ook met Abraham:
Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou” (Hebreeën 11:8) NBG ’51.
Merk op dat zijn geloof door gehoorzaamheid werd gevolgd.
Abraham geloofde in de belofte en vertrok zonder te weten waar hij naartoe ging…
Weet u waarom de meeste “christenen” een vervloekt leven met zich meedragen?
Omdat ze in het Woord van God geloven, maar het niet gehoorzamen.
Ongehoorzaamheid was, en is nog steeds, de reden van de vloek.
Er is geen vloek zonder reden.
Bovendien heeft een vloek zonder reden geen effect (zie Spreuken 26:2).
Er is geen manifestatie van het geloof zonder gehoorzaamheid, net zoals er geen gehoorzaamheid is zonder acties van geloof.
Bereid uzelf voor om de Berg van Verheerlijking te beklimmen op 14 April. Degenen die geloven, degenen die Petrus, Jakobus en Johannes vertegenwoordigen, uitverkorenen door de Here Jezus, zullen de berg beklimmen, allen tezamen in Dezelfde Geest, in één geloof en met één doel: de belofte van God-de-Vader zoeken:…“Want daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot in eeuwigheid. (Psalmen 133:3) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo