De bevrijding die in een ieder van ons plaatsvond en, boven alles, de wedergeboorte, wat het grootste wonder is, is hetgeen wij voor iedereen wensen.
Er is een grote gevoel opstand in ons binnenste die ons er telkens toe drijft om de Heilige Geest te vragen: “Wat moet ik doen om dit mogelijk te maken?”
We hebben mensen gezien die in hun bevrijdingsproces waren, de Bijbel heel goed kenden en toch niet uit God geboren werden.
Sommigen voelen een immense gevoel van vrede wanneer ze in de kerk zijn, maar die eindigt wanneer ze de kerk verlaten en de harde, herhalende realiteit van hun leven onder ogen komen.
Is de Heer van de hemelen en de aarde alleen de Heer van degenen die in Hem geloven terwijl ze in de kerk zijn? Wil Hij dat Zijn volk het gevoel heeft dat ze in de hemel zijn wanneer ze in de kerk zijn en alsof ze in de hel zijn wanneer ze de kerk verlaten?
Als een persoon zich goed voelt in de kerk en de oude symptomen terugkomen, van de tijd toen hij zijn rug naar God had gekeerd en zijn gezicht naar de duivel toe, telkens wanneer hij de kerk verlaat (hoewel hij een aardig en vriendelijk persoon is), dan is hij nog niet bevrijd. Er zijn demonen in de buurt!
Hoe kan een persoon bevrijd worden van deze levende hel en bezit nemen van een leven met goede kwaliteit?
De Here Jezus zei: “Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden, en dan zal hij zijn huis plunderen” (Marcus 3:27) NBG ’51.
Deze sterke is de duivel. Het huis is het lichaam van de persoon, dat hij tot zijn woning maakt. Het huisraad is het leven dat hij in zijn grip heeft.
Hoe kan ik het huis van de sterke binnengaan, hem vastbinden en mijn leven van zijn grip wegnemen als ik niet opstandig ben? Het is totaal onmogelijk!
Daarom zijn veel mensen nog niet bevrijd.
Weet u wat er ontbreekt? Opstand.
Een ieder die bekleed is met opstand wordt tot een sterkere persoon getransformeerd.
Als u zegt dat de Here Jezus uw Heer is, hoe lang zult u dan nog dit kwaad dat in uw lichaam huist en uw leven in bezit heeft tolereren?
Denk niet dat de zegens vanzelf zullen komen, wanneer u eenmaal bevrijd en uit God geboren bent. Nee, nee en nog eens nee.
Hoewel u God met u heeft, zullen er tussen u en de zegens die u wilt bereiken de demonen staan die ooit in uw binnenste waren.
Als u ze overwon door simpelweg uw geloof en opstand te gebruiken, stel u zich dan voor hoe u ze zult overwinnen wanneer u de Heilige Geest hebt.
U heeft het geloof, het Woord van God en Zijn Geest.
Kom in opstand tegen dit kwaad en neem bezit van het overvloedige leven dat de Here Jezus voor u bracht.
Met dank aan: Bisschop Romualdo Panceiro