Het is normaal om broeders van dezelfde familie te zien vechten. Wat niet normaal is, is om broeders van hetzelfde geloof elkaar te zien aanvallen. Als dat gebeurt, dan komt dat omdat zij niet van God zijn.
Degenen die uit Gods Geest geboren zijn, hebben Zijn karakter. Het verstand van Christus; een nieuw hart, dat samen klopt met die van de Vader; een woord van eer; kortom, een radicaal verschil tussen het karakter van degenen die niet uit Gods Geest geboren zijn.
Ik betwijfel dat degenen die uit God geboren zijn het woord dat zij hebben gegeven onteren! Zoals de eer van de Vader in de vervulling van Zijn Woord zit, geldt hetzelfde voor Zijn kinderen. De Here Jezus, bijvoorbeeld, leert dat het huwelijk dat door God gesloten wordt niet gebroken kan worden. Zijn kinderen eren hun woord dat zij gegeven hebben op het Altaar, gebaseerd op het Woord van God. Het woord van de ware kinderen van God is meer waard dan hun gevoelens.
Degenen die uit God geboren zijn, hebben in hun karakter, het DNA van God.
Met karakter praten in deze dagen, is bijna hetzelfde als zaaien tijdens een storm; alsof u tegen de wereld ingaat. Maar, voor degenen die de eeuwige behoudenis willen beërven, baat het niet om het christelijke geloof te belijden en tegelijkertijd tegen het Woord van God in te gaan.
“Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij” (Johannes 8:31) NBG ’51.
De discipel is niet degene die zich zo noemt of zo voelt, maar degene die het Woord van zijn meester volgt, praktiseert, bewaart en gehoorzaamt.
Bisschop Edir Macedo