messages-inside-2Drie manieren waarmee de duivel de wereld misleidt
Iedereen heeft geloof. De grootte ervan is niet relevant. U dient alleen maar te leren hoe u het op de juiste manier kunt gebruiken, zodat u kunt profiteren van alles wat het te bieden heeft. Als u het eenmaal gebruikt volgens de Geschriften, dan zal het niet leeg terugkeren naar God.
Duisternis is de afwezigheid van licht en de duivel verschuilt zich precies in de duisternis. Hij kan niet liegen in het licht van God. Wanneer u in de leugens van de duivel trapt, wordt uw geloof onbruikbaar.
De duivel kent de macht van het geloof en weet dat als u leert hoe het kunt gebruiken, u niet langer een makkelijk prooi zult zijn.
Er zijn drie leugens die de duivel gebruikt om de mensen te misleiden.
Leugen # 1:
De duivel overtuigt mensen dat de mensheid de oorzaak is van het kwaad, maar dat is niet waar. Toen God de mens schiep, Zei Hij: “Het was goed.” Alles wat God schept is goed, maar de duivel heeft Gods schepping gecorrumpeerd, toen hij de mensheid misleidde.
Leugen # 2:
Hij wil niet verschijnen als onze vijand nummer één. Mensen geven anderen de schuld en zien de negatieve situaties als hun vijand, maar in feite is de duivel de enige ware vijand. Johannes 10:10 is zeer duidelijk wanneer het gaat over satans plan: doden, stelen en vernietigen.
De duivel heeft een hekel aan ons omdat wij zijn plaats innamen. Hij zat op de tweede plaats in de hemelse gewesten, maar omdat hij faalde om trouw te blijven, werd hij tot niets gemaakt en hebben wij zijn plaats ingenomen. Hij is jaloers op ons.
We moeten stoppen met God de schuld te geven. Wij moeten ophouden met geloven dat God ons test door ons te doen lijden. Dat is wat de duivel wil dat wij denken.
Leugen # 3:
De duivel houdt ervan om te verkondigen dat hij gelijk is aan God. De waarheid is dat hij niet kan concurreren met God; Hij is niet Gods tegenstander, omdat hij niet tegenover God kan staan. De duivel heeft geen macht.

“Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd” (Colossenzen 2:15)

Wanneer u gehoorzaam bent aan God, ligt deze kracht in uw handen.

“Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen, want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is” (1 Johannes 4: 4)

Als u Jezus in uw binnenste heeft dan hoeft u niet te lijden, want Hij is groter en krachtiger dan de duivel in de wereld. God heeft ons heerschappij gegeven over alles wat kruipt op de aarde.
Als Jezus niet in u is, zult u niet in staat zijn om alle andere problemen die u heeft op te lossen.
Bisschop Randal Brito