Ik denk het volgende: als ik, een ellendige niemand, onderworpen aan zoveel fouten en gebreken, een ondraaglijke pijn voel wanneer ik over uw leed weet, stel u zich dan voor wat de Here Jezus voelt!
Denkt u dat Hij niets met uw leven te maken heeft? Denkt u dat Hij ook niet uw pijnen voelt?
Ah, mijn beste vriend(in), onze Heer heeft ons niet verlaten!
Wij weten dat het Koninkrijk van God niet voor de zwakken en lafaards is. Als dat het geval was, dan zou het niet nodig zijn voor iemand om te offeren, toch?
God heeft echter toegelaten dat wij door verdrukkingen, angsten en periodes zonder Zijn antwoord heengaan…
Waarom? Ik weet het niet… Maar, één ding weet ik wel en heb ik absolute zekerheid van: “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn” (Romeinen 8:28) NBG ’51.
Hebben jullie Hem lief?
Laat u zich dan niet misleiden door het bedrieglijke hart!
Allen die lijden, laten wij verbonden zijn door één geloof en één geest van dagelijks gebed, zodat wij op de geschikte tijd de vruchten van volharding zullen oogsten.
De moeilijke momenten kloppen altijd aan onze deur, maar onze Heer garandeert ons:
“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28:20).
Hij is dichtbij u, nu op dit moment, terwijl u dit leest!
Als u gebruik wilt maken van dit moment, praat dan nu met Hem!
Dat iedereen gezegend wordt in de Naam van de Here Jezus Christus!