Een stad ging door een grote droogte heen. Al maandenlang was er geen druppel water uit de hemel gekomen en de inwoners waren wanhopig omdat ze hun vee zagen dood gaan. De mooie velden veranderden in een typisch beeld van een woestijn.
Op een dag verscheen er in die regio een meneer die zei dat hij het kon doen regenen.
Hij verzamelde het maximaal aantal mensen op het hoofdplein van die stad en zei:
– Ik ben een man die met God praat. Samen kunnen wij het laten regenen in deze stad, maar het is noodzakelijk dat allen geloven in de macht van hun gebeden. Nodig morgen, wanneer de zon opkomt, het maximum aantal mensen uit om zich bij mij te voegen voor gebed in de kerk van de stad, zodat de regen in overvloed en meteen uitgestort zal worden. Allen dienen deel te nemen met een onwankelbaar geloof.
Dat nieuws bereikte heel snel alle huizen en voordat de volgende dag de zon opkwam, waren er grote stoeten die hun weg maakten uit alle delen van de stad naar de kerk. Toen ze daar aankwamen, knielden allen neer en begonnen te bidden.
De zon kwam op en gedurende verscheidene uren baden allen, maar er kwam geen regen. Totdat iemand naar de meneer die zei dat hij met God kon praten liep en vroeg:
– We zijn al uren aan het knielen en bidden, maar de regen komt niet.
De meneer antwoordde vervolgens luidkeels zodat allen het konden horen:
– Ik zei dat allen met een onwankelbaar geloof moesten komen, maar dat is niet wat er is gebeurd.
– Hoezo niet? Protesteerde de vrouw die op de voorste rij van de kerk zat.
– We zijn vroeg opgestaan, hier naartoe gekomen, de kerk is propvol en de mensen zijn onophoudelijk aan het bidden.
– Ok, alstublieft degenen die een paraplu hebben meegenomen, hef jullie handen omhoog.
Er was een totale stilte en langzamerhand begonnen de mensen één per één weg te gaan. Ze begrepen eindelijk wat het betekende om een “onwankelbaar geloof” te hebben.
“Alleen door een onwankelbaar geloof in het onzichtbare te hebben, zult u in staat zijn om het onmogelijke te verwezenlijken.”
Bijdrage van: Bisschop Marcio Carotti