“De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister” (Lucas 11:34) NBG ’51.
In het koninkrijk van de duivel is de eerste indruk hetgeen dat blijft. Ik heb geleerd dat in het Koninkrijk van God het laatste indruk is dat blijft.
Er zijn mensen die weinig fouten maken en veroordeeld worden als monsters. Zoals er ook mensen zijn die weinig goede daden hebben verricht en beschouwd worden als heilige en perfecte mensen.
Dus haast u zich niet om ons te oordelen noch vanwege onze fouten, noch vanwege de goede dingen die wij doen en al helemaal niet vanwege de verhalen over ons!
Laten we de tijd laten tonen wie de mensen, in feite, zijn die zich rondom ons bevinden.
Wij dienen altijd goede ogen te hebben voor allen en God Zijn werk te laten doen. Immers, hoe zou iemand Degene die niet te bedriegen is, kunnen bedriegen?
Er zijn sommige dingen die hun gelijke niet hebben, zoals: de tijd, de dood van het lichaam en de terugkomst van de Here Jezus.
Dat God u zegene,
Bisschop Guaracy Santos