1. Ontwikkel uw relatie met God, door middel van gebed. Het effectieve gebed, is het gebed dat met oprechtheid gedaan wordt.

Om een relatie te beginnen en te versterken, is het noodzakelijk dat er sprake is van een dialoog, een gesprek. Dit gebeurt in allerlei relaties, zij het in het huwelijk, verloving, relatie, vriendschap of geestelijk (met GOD).
Om dit onderwerp beter te begrijpen, zullen we een paar definities bekijken van wat “gesprek” betekent:
a) Uitdrukken – Uw gevoelens uiten.
b) Bidden – Smeken.
c) Verklaren – Aankondigen, Uitspreken.
Velen zeggen dat ze niet weten hoe ze moeten “BIDDEN” en daarom doen ze het niet en doen ze ook geen moeite om het te leren.
Ik ben zo vrij geweest om u te helpen en als u dit in praktijk zult zetten, dan zult u, zeker weten, een mooie en fantastische relatie met God beginnen.
Wanneer we een oprecht gebed doen, dan dienen we het in drie delen te doen:
a) Druk uit wat u in uw binnenste voelt, uw verdriet of zelfs uw blijdschap; vertel Hem hoeveel u afhankelijk bent van Zijn hulp, omdat uw wijsheid, diploma, sociale status, familieleden of vrienden u niet kunnen helpen.
b) Smeek om Zijn hulp, omdat u gelooft dat Hij MACHTIG is om te kunnen doen wat u verlangt.
c) Verklaar en vertel Hem, zelfs al weet Hij al wat u wilt, manifesteer uw verlangen, verklaar en stel uw overwinning vast.
Ik geloof dat deze drie stappen duidelijk zijn en allen zullen helpen om te leren “BIDDEN”.
We dienen allemaal te leren en vandaag heeft u de eerste stap geleerd voor de REDDING van uw ziel.

Bisschop Júlio Freitas